WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

Strona główna

Punktacja wg
Index Copernicus (2017) : 95,97 pkt.
wykaz MNiSW (2019): 5,0 pkt.

 

Szanowni Państwo,

pragniemy zachęcić lekarzy, psychologów, bioinżynierów do publikacji artykułów z zakresu medycyny i psychologii pracy oraz biocybernetyki w naszym interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym, które dzięki zabiegom modernizacyjnym wchodzi w nowy etap w swej historii.

Polski Przegląd Medycyny Lotniczej” wydawany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej zmienił nazwę na „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” oraz będzie publikował artykuły wyłącznie w języku angielskim. Nowa szata graficzna, odpowiedni układ artykułów spełnia światowe standardy wydawnicze. Te zmiany podyktowane są profesjonalizacją wydawnictwa i chęcią dotarcia z polskimi pracami naukowymi do jak najszerszego, międzynarodowego grona odbiorców.

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” jest poświęcony różnym aspektom współczesnej medycyny i psychologii pracy oraz bioinżynierii, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny i psychologii lotniczej oraz zagadnień stresu ekologicznego, chronobiologicznego, psychologicznego i organizacyjnego, a także szeroko rozumianej działalności operatorowej człowieka i jej uwarunkowań oraz kryteriom, metodom doboru selekcji zdrowotnej i psychologicznej kandydatów do pracy na różnych stanowiskach.

Zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

Pierwotną wersją czasopisma „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” jest wersja elektroniczna dostępna na stronie www.pjambp.com

 

 

Angielska wersja czasopisma naukowego „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Index Plus (numer projektu: 57/IxP/dem/2012)