WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

Aktualności


Data dodania: 14-01-2023

Szanowni Państwo,

pragniemy zachęcić lekarzy, psychologów oraz inżynierów do publikacji artykułów z zakresu medycyny, psychologii i inżynierii biomedycznej w naszym interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” (PJAMBP), którego wydawcą jest Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej.

Czasopismo powstało w 1932 roku. Wybuch II Wojny Światowej przerwał działalność wydawniczą, którą wznowiono w 1958 roku. Czasopismo początkowo znane było pod nazwą „Medycyna Lotnicza w Polsce”, później wielokrotnie ją zmieniało (w tym m.in. na „Polski Przegląd Medycyny Lotniczej”), by od 2016 roku zaistnieć na rynku wydawniczym jako „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology”.

Artykuły w PJAMBP są publikowane wyłącznie w języku angielskim, co wynika z chęci dotarcia z polskimi pracami naukowymi do jak najszerszego, międzynarodowego grona odbiorców. Układ artykułów oraz szata graficzna czasopisma spełniają wysokie standardy wydawnicze.

„The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” jest poświęcony różnym aspektom współczesnej medycyny, psychologii i inżynierii biomedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny i psychologii lotniczej. Autorzy prac publikowanych w czasopiśmie podejmują problematykę między innymi stresu chronobiologicznego, psychologicznego i organizacyjnego, szeroko rozumianej działalności operatorowej człowieka i jej uwarunkowań, w tym sprawności i efektywności funkcjonowania człowieka w warunkach lotu, a także metod selekcji i doboru kandydatów do pracy na różnych stanowiskach.

Zapraszamy serdecznie do współpracy.

Zespół Redakcyjny

Więcej