WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

Członkowie redakcji

 • Rafał LEWKOWICZ
  Redaktor Naczelny/Editor-in-Chief
 • Stefan GAŹDZIŃSKI
  Zastępca Redaktora Naczelnego/Deputy Editor
 • Paulina BARAN
  Redaktor Językowy/Language Editor
 • Piotr ZIELIŃSKI
  Redaktor Statystyczny/Editor for Statistics
 • Krzysztof KOWALCZUK
  Redaktor Sekcji Medycyna Lotnicza/Section Editor: Aviation Medicine
 • Łukasz DZIUDA
  Redaktor Sekcji Inżynieria Biomedyczna/Section Editor: Biomedical Engineering
 • Marcin BIERNACKI
  Redaktor Sekcji Psychologia/Section Editor: Psychology
 • Rafał ROLA
  Redaktor ds. Neurofizjologii/Editor for Neurophysiology
 • Alicja TROCHIMIUK
  Redaktor ds. Analityki Medycznej/Editor for Medical Analytics
 • Andrzej WOJDAS
  Redaktor ds. Etycznych/Editor for Ethics
 • Krzysztof ŁUKOWSKI
  Sekretarz Redakcji/Assistant Editor
 • Izabela SZCZEPANIK
  Grafik Komputerowy/Graphic Designer

Adres redakcji

Editors of The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology
Krasinskiego 54/56 Street
01-755, Warsaw, PL

Kontakt z redakcją

email pjambp@wiml.waw.pl
fax +48 261 852 715
phone +48 261 852 852
www http://pjambp.com/