WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

Recenzenci

Recenzenci 2021

Dr hab. n. biol. Anna Boguszewska-Chachulska (Genomed S.A., Warszawa)
Dr n. med. Eliza Brożek-Mądry (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski (Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)
Dr hab. n. med. Stefan Gaździński, prof. WIML (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa)
Prof. nadzw. dr hab. med. Stanisław Ilnicki (Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)
Dr n. med. Marian Macander (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa)
Dr Ewelina Maculewicz (Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa)
Gen. broni dr inż. pil. Tadeusz Mikutel (Lotnicz Akademia Wojskowa, Dęblin)
Prof. Riccardo Patriarca (Sapienza University of Rome, Italy)
Dr hab. n. med. Dariusz Tomaszewski, prof. WIML (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa)
Dr Paulina Trybek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Chorzów)
Dr inż. Agata Wawrzkiewicz-Jałowiecka (Politechnika Śląska, Gliwice)
Dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa)
Dr n. med. Krzysztof Zboralski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź)

Recenzenci 2020

Dr Bibianna  Bałaj  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański (Uniwersytet Medyczny, Poznań)
Dr n. farm. Izabela Bolesławska (Uniwersytet Medyczny, Poznań)
Dr hab. n. med. Joanna Brydak-Godowska (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)
Dr hab. inż. Łukasz Dziuda, prof. WIML (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa)
Dr hab. n. med. Karolina Dżaman, prof. CMKP (Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa)
Dr hab. inż. Adam Gacek, prof. ITAM (Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze)
Dr hab. n. med. Maciej Gawęcki (Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice)
Dr hab. n. med. Stefan Gaździński, prof. WIML (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa)
Dr Dominik Gołuch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
Dr inż. Antoni Kopyt (Politechnika Warszawska, Warszawa)
Dr n. med. Przemysław Krajewski (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)
Dr Izabella Krenzel (Kamsoft, Katowice)
Ppłk dr inż. Rafał Lewkowicz (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)
Prof. dr hab. Tadeusz Marek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Dr inż. Sławomir Michalak, prof. ITWL (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa)
Dr inż. Alina Momot (Politechnika Śląska, Gliwice)
Dr hab. n. med. Elżbieta Sarnowska, prof. NIO (Narodowy Instytut Onkologii - PIB, Warszawa)
Dr hab. n. med. Jacek Staszewski (Warszawski Instytut Medyczny, Warszawa)
Dr Paweł  Stróżak  (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin)
Dr hab. Janusz Ślusarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin)
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Dr nauk o kulturze fizycznej i dr nauk o bezpieczeństwie Andrzej Tomczak (Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa)
Dr n. med. Monika Turczyńska (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)
Dr n. med. Magdalena Ulińska (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)
Dr hab. Władysław Piotr Węglarz, prof. IFJ PAN (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
Dr n. o zdr. Anna Wrończyk-Puzoń (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
Prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
Płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Hanna Zielińska-Bliźniewska (Łódzki Uniwersytet Medyczny, Łódź)
Dr Piotr Zieliński (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa)

Recenzenci 2019

Dr Agata Białecka-Dębek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
Dr n. farm. Izabela Bolesławska (Uniwersytet Medyczny, Poznań)
Dr Anna Brończyk-Puzoń (Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, Ustroń)
Prof. dr hab. Piotr Francuz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin)
Dr hab. n. med. Stefan Gaździński, prof. WIML (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa)
Dr Dominik Gołuch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
Dr n. med. Izabela Grabowska (Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej, Warszawa)
Dr hab. n. med. Stanisław Ilnicki, prof. WIM (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)
Dr inż. Joanna Jasińska (Centrum Certyfikacji Jakości, Warszawa)
Dr inż. Michał Kacprzak (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
Dr n. med. Krzysztof Kowalczuk (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa)
Dr hab. inż. pil. Jarosław Kozuba, prof. PŚ (Politechnika Śląska, Katowice)
Dr inż. Mikołaj Kruszewski (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa)
Dr inż. Rafał Lewkowicz (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa)
Dr n. med. Marian Macander (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz (Uniwersytet Medyczny, Lublin)
Dr Monika Małkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
Dr hab. n. med. Krzysztof Mazurek (Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa)
Dr inż. Krzysztof Jakub Pałko (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
Dr hab. Piotr Porwik (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec)
Dr Liana Puchalska (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)
Dr hab. n. med. Rafał Rola, prof. WIML (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)
Dr hab. inż. Cezary Szczepański (Instytut Lotnictwa, Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa)
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Dr Olaf Truszczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
Dr. med. Andreas Werner (German Air Force Centre for Aerospace Medicine / Center for Space Medicine and Extreme Environments Berlin, Germany)
Dr n. med. Piotr Woźniak (Ośrodek Medyczny Służby Zagranicznej, Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
Dr inż. Maciej Zasuwa (Politechnika Warszawska, Warszawa)
Dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa)
Płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa)
Dr Piotr Zieliński (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa)

Recenzenci 2018

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Baj (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
Dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
Dr Anna Brończyk-Puzoń (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
Dr n. med. Maciej Ciołkowski (WUM, Warszawa)
Dr. med. Petr Došel (Institute of Aviation Medicone, Prague, Czech Republic)
Dr inż. Grzegorz Fusiek (University of Strathclyde, Glasgow, Scotland)
Dr n. med. Izabela Grabowska (AWF, Biała Podlaska)
Dr Ryszard Grosset, prof. SGSP (SGSP, Warszawa)
Geon-Ho Jahng, Ph.D. (Kyung Hee University, Seoul, Korea Płd.)
Dr Zdzisław Kobos (UKSW, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Lech Kopka (WIML, Warszawa)
Dr inż. Michał Kacprzak (IBIB PAN, Warszawa)
Dr n. med. Krzysztof Kowalczuk (WIML, Warszawa)
Dr n. med. Tomasz Kozłowski (JW 4210, Powidz)
Dr n. med. Marian Macander (WIML, Warszawa)
Dr hab. n. med. Krzysztof Mazurek (OSW, Olsztyn)
Dr hab. n. med. Ewa Nagańska (SPSK im. prof. W. Orłowskiego, Warszawa)
Dr inż. Ewa Piątkowska-Janko (WEiTI, Warszawa)
Dr n. med. Liana Puchalska (WUM, Warszawa)
Dr n. med. Jacek Siewiera (WIM, Warszawa)
Dr hab. n. med. Maria Anna Staniszewska, prof. UM (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski (Szpital Bielański, Warszawa)
Dr hab. Janusz Ślusarski (KUL, Lublin)
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW (UW, Warszawa)
Dr hab. n. med. Michał Tenderenda, prof. COI (Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz (IBIB PAN, Warszawa)
Dr Olaf Truszczyński (UKSW, Warszawa)
Prof. dr hab. Aleksander Tyka (AWF, Kraków)
Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP (CMKP, Warszawa)
Dr hab. Władysław Węglarz (IFJ PAN, Kraków)
Dr hab. Zbigniew Wochyński, prof. LAW (LAW, Dęblin)
Prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska (IBIB PAN, Warszawa)

Recenzenci 2017

Dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
Dr hab. n. farm. Jerzy Bertrandt, prof. WIHE (WIHE, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski (WIM, Warszawa)
Dr n. med. Grzegorz Kempa (Medicover, Warszawa)
Prof. dr hab. Jerzy Konieczny (UAM, Poznań)
Dr n. med. Aneta Lewicka (WIHE, Warszawa)
Dr hab. n. med. Krzysztof Mazurek, prof. AWF (AWF, Warszawa)
Dr n. med. Agata Orzechowska (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
Dr hab. n. med. Rafał Rola, prof. WIML (WIML, Warszawa)
Dr hab. Marek Sokołowski, prof. AWF (AWF, Poznań)
Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski (Szpital Bielański, Warszawa)
Dr hab. Janusz Ślusarski, prof. WSOSP (WSOSP, Dęblin)
Dr n. med. Maciej Śmietanowski (WUM, Warszawa)
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW (UW, Warszawa)
Dr hab. n. med. Michał Tenderenda, prof. COI (Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz (IBIB PAN, Warszawa)
Dr Krzysztof Zboralski (Uniwersytet Medyczny, Łódź)

Recenzenci 2016

Dr Marcin Biernacki (WIML, Warszawa)
Dr n. o k. f. Grażyna Brzuskiewicz-Kuźmicka (PTF, Warszawa)
Prof. dr hab. Lidia Grzesiuk (UKSW, Warszawa)
Dr hab. inż. Maciej Gucma (PW, Warszawa)
Dr hab. Romuald Jaworski, prof. UKSW (UKSW, Warszawa)
Dr n. med. Grzegorz Kempa (Medicover, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski (WAT, Warszawa)
Dr n. med. Krzysztof Kowalczuk (WIML, Warszawa)
Dr hab. Ewa Lange (SGGW, Warszawa)
Dr hab. n. med. Krzysztof Mazurek, prof. AWF (AWF, Warszawa)
Dr Monika Mynarska (UKSW, Warszawa)
Dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT (WAT, Warszawa)
Prof. Anton Popov (Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy, Kijów)
Dr hab. n. med. Rafał Rola, prof. WIML (WIML, Warszawa)
Dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz-Szymczak, prof. WIHE (WIHE, Warszawa)
Dr hab. n. o zdr. dr med. Dorota Szostak-Węgierek (WUM, Warszawa)
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW (UW, Warszawa)
Prof. dr hab. Jan F. Terelak (UKSW, Warszawa)
Dr hab. Jan Tylka, prof. UKSW (UKSW, Warszawa)
Dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML (WIML, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Wojtkowiak (WIML, Warszawa)
Dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML (WIML, Warszawa)
Dr Krystyna Zużewicz (CIOP, Warszawa)

Recenzenci 2015

Prof. dr hab. Adam Biela (UMCS, Lublin)
Dr Marcin Biernacki (WIML, Warszawa)
Dr n. med. Katarzyna Denys (CM ARGO, Łódź)
Dr. med. Petr Došel (Institute of Aviation Medicone Prague, Czech Republic)
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski (WAT, Warszawa)
Dr Zdzisław Kobos (UKSW, Warszawa)
Dr n. med. Krzysztof Kowalczuk (WIML, Warszawa)
Dr Anna Łuczak (CIOP, Warszawa)
Dr n. med. Marian Macander (WIML, Warszawa)
Dr Janina Maciejczyk (UKSW, Warszawa)
Dr n. med. Agata Orzechowska (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Rąpała (Klinika Ortopedii CMKP, Otwock)
Dr Tomasz Rowiński (UKSW, Warszawa)
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW (UW, Warszawa)
Dr hab. Jan Tylka, prof. UKSW (UKSW, Warszawa)
Ks. dr hab. Zenon Uchnast, prof. KUL (KUL, Warszawa)

Recenzenci 2014

dr Marcin Biernacki
prof. Adam Biela
dr Gianluca Borghini
prof. Henryk Gasiul
dr Stefan Gaździński
prof. Georgi Karastoyanov
prof. Krzysztof Klukowski
dr Krzysztof Kowalczuk
dr Marian Macander
prof. Dimitar Nedyalkov
dr Larisa Pograjc
dr Tomasz Rowiński
prof. Adam Stępień
dr hab. Adam Tarnowski
prof. Jan Tylka
płk dr Olaf Truszczyński
prof. Mieczysław Wojtkowiak
dr hab. Mariusz Wyleżoł

Recenzenci 2013

prof. William B. Albery
prof. Adam Biela
dr Gianluca Borghini
dr Oliver Dzvonik
prof. Piotr Francuz
prof. Henryk Gasiul
prof. Michał Jóźwik
prof. Robert S. Kennedy
prof. Krzysztof Klukowski
prof. Józef Knapt
dr Krzysztof Kowalczuk
prof. Krystyna Nazar
prof. Marek Orkisz
prof. Marek Prost
prof. Grzegorz Sędek
dr Roman Stablewski
prof. Adam Stępień
dr hab. Adam Tarnowski, prof. WIML
prof. Jan Tylka
prof. Mieczysław Wojtkowiak
dr hab. Ewelina Zawdzka-Bartczak, prof. WIML

Recenzenci 2012

prof. William B. Albery
prof. Augustyn Bańka
prof. Adam Biela
prof. Marek Cieciura
prof. Tadeusz Compa
prof. Barbara Darewicz
prof. Andrzej Dobrowolski
prof. Piotr Francuz
prof. Henryk Gasiul
prof. Anna Grabowska
dr Adam Jaskowski
prof. Krzysztof Klukowski
prof. Józef Knap
dr Anna Łuczak
prof. Tadeusz Marek
prof. Romuald Olszański
prof. Grzegorz Sędek
prof. Adam Tarnowski
gen. Zbigniew Teter
prof. Władysław Torbicz
prof. Jan Tylka
prof. Ewa Zalewska

Recenzenci 2011

Dr Ł. Dziuda
Dr A. Gaździńska
Prof. K. Klukowski
Prof. W. Kowalski
Prof. J. Lewitowicz
Prof. L. Markiewicz
Prof. A. Skrzypkowski
Prof. A. Stępień
Prof. K. Świętorzecka
Prof. M. Wojtkowiak