WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

Recenzenci

Recenzenci 2018

Dr hab. n. med. Ewa Nagańska
Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
Dr hab. n. med. Michał Tenderenda, prof. COI
Dr hab. Olaf Truszczyński

Recenzenci 2017

Dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska
Dr hab. n. farm. Jerzy Bertrandt, prof. WIHiE
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski
Dr n. med. Grzegorz Kempa
Prof. dr hab. Jerzy Konieczny
Dr n. med. Aneta Lewicka
Dr hab. n. med. Krzysztof Mazurek, prof. AWF
Dr n. med. Agata Orzechowska
Dr hab. n. med. Rafał Rola, prof. WIML
Dr n. med. Maciej Śmietanowski
Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
Dr hab. n. med. Michał Tenderenda, prof. COI
Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz
Dr Krzysztof Zboralski

Recenzenci 2016

dr Marcin Biernacki
dr n. o k. f. Grażyna Brzuskiewicz-Kuźmicka
prof. dr hab. Lidia Grzesiuk
dr inż. Maciej Gucma
dr hab. Romuald Jaworski, prof. UKSW
dr n. med. Grzegorz Kempa
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski
dr n. med. Krzysztof Kowalczuk
dr hab. Ewa Lange
dr hab. n. med. Krzysztof Mazurek, prof. AWF
dr Monika Mynarska
dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT
prof. Anton Popov
dr hab. n. med. Rafał Rola, prof. WIML
dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz-Szymczak, prof. WIHiE
dr hab. n. o zdr. dr med. Dorota Szostak-Węgierek
dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
prof. dr hab. Jan F. Terelak
dr hab. Jan Tylka, prof. UKSW
dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Wojtkowiak
dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML
dr Krystyna Zużewicz

Recenzenci 2015

prof. Adam Biela
dr Marcin Biernacki
dr Katarzyna Denys
dr Petr Dosel
prof. Krzysztof Klukowski
dr Zdzisław Kobos
dr Krzysztof Kowalczuk
dr Anna Łuczak
dr Marian Macander
dr Janina Maciejczyk
dr Agata Orzechowska
prof. Kazimierz Rąpała
dr Tomasz Rowiński
dr hab. Adam Tarnowski
prof. Jan Tylka
prof. Zenon Uchnast

Recenzenci 2014

dr Marcin Biernacki
prof. Adam Biela
dr Gianluca Borghini
prof. Henryk Gasiul
dr Stefan Gaździński
prof. Georgi Karastoyanov
prof. Krzysztof Klukowski
dr Krzysztof Kowalczuk
dr Marian Macander
prof. Dimitar Nedyalkov
dr Larisa Pograjc
dr Tomasz Rowiński
prof. Adam Stępień
dr hab. Adam Tarnowski
prof. Jan Tylka
płk dr Olaf Truszczyński
prof. Mieczysław Wojtkowiak
dr hab. Mariusz Wyleżoł

Recenzenci 2013

prof. William B. Albery
prof. Adam Biela
dr Gianluca Borghini
dr Oliver Dzvonik
prof. Piotr Francuz
prof. Henryk Gasiul
prof. Michał Jóźwik
prof. Robert S. Kennedy
prof. Krzysztof Klukowski
prof. Józef Knapt
dr Krzysztof Kowalczuk
prof. Krystyna Nazar
prof. Marek Orkisz
prof. Marek Prost
prof. Grzegorz Sędek
dr Roman Stablewski
prof. Adam Stępień
dr hab. Adam Tarnowski, prof. WIML
prof. Jan Tylka
prof. Mieczysław Wojtkowiak
dr hab. Ewelina Zawdzka-Bartczak, prof. WIML

Recenzenci 2012

prof. William B. Albery
prof. Augustyn Bańka
prof. Adam Biela
prof. Marek Cieciura
prof. Tadeusz Compa
prof. Barbara Darewicz
prof. Andrzej Dobrowolski
prof. Piotr Francuz
prof. Henryk Gasiul
prof. Anna Grabowska
dr Adam Jaskowski
prof. Krzysztof Klukowski
prof. Józef Knap
dr Anna Łuczak
prof. Tadeusz Marek
prof. Romuald Olszański
prof. Grzegorz Sędek
prof. Adam Tarnowski
gen. Zbigniew Teter
prof. Władysław Torbicz
prof. Jan Tylka
prof. Ewa Zalewska

Recenzenci 2011

Dr Ł. Dziuda
Dr A. Gaździńska
Prof. K. Klukowski
Prof. W. Kowalski
Prof. J. Lewitowicz
Prof. L. Markiewicz
Prof. A. Skrzypkowski
Prof. A. Stępień
Prof. K. Świętorzecka
Prof. M. Wojtkowiak