WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

Recenzenci

Recenzenci 2019

Dr Agata Białecka-Dębek (SGGW, Warszawa)
Dr n. farm. Izabela Bolesławska (Uniwersytet Medyczny, Poznań)
Dr Anna Brończyk-Puzoń (Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, Ustroń)
Prof. dr hab. Piotr Francuz (KUL, Lublin)
Dr hab. n. med. Stefan Gaździński, prof. WIML (WIML, Warszawa)
Dr Dominik Gołuch (UKSW, Warszawa)
Dr n. med. Izabela Grabowska (Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej, Warszawa)
Dr hab. n. med. Stanisław Ilnicki, prof. WIM (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)
Dr inż. Joanna Jasińska (Centrum Certyfikacji Jakości, Warszawa)
Dr inż. Michał Kacprzak (IBIB PAN, Warszawa)
Dr n. med. Krzysztof Kowalczuk (WIML, Warszawa)
Dr hab. inż. pil. Jarosław Kozuba, prof. PŚ (Politechnika Śląska, Katowice)
Dr inż. Mikołaj Kruszewski (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa)
Dr inż. Rafał Lewkowicz (WIML, Warszawa)
Dr n. med. Marian Macander (WIML, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz (Uniwersytet Medyczny, Lublin)
Dr Monika Małkiewicz (UKSW, Warszawa)
Dr inż. Krzysztof Jakub Pałko (IBIB PAN, Warszawa)
Dr hab. Piotr Porwik (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec)
Dr Liana Puchalska (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)
Dr hab. n. med. Rafał Rola, prof. WIML (WIML, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz (IPIN, Warszawa)
Dr hab. inż. Cezary Szczepański (Instytut Lotnictwa, Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa)
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UMK (UMK, Toruń)
Dr Olaf Truszczyński (UKSW, Warszawa)
Dr n. med. Piotr Woźniak (Ośrodek Medyczny Służby Zagranicznej, Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska (IBIB PAN, Warszawa)
Dr inż. Maciej Zasuwa (Politechnika Warszawska, Warszawa)
Dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML (WIML, Warszawa)
Płk dr hab. inż. Mariusz Zieja (ITWL, Warszawa)
Dr Piotr Zieliński (WIML, Warszawa)

Recenzenci 2018

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Baj (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
Dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
Dr Anna Brończyk-Puzoń (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
Dr n. med. Maciej Ciołkowski (WUM, Warszawa)
Dr. med. Petr Došel (Institute of Aviation Medicone, Prague, Czech Republic)
Dr inż. Grzegorz Fusiek (University of Strathclyde, Glasgow, Scotland)
Dr n. med. Izabela Grabowska (AWF, Biała Podlaska)
Dr Ryszard Grosset, prof. SGSP (SGSP, Warszawa)
Geon-Ho Jahng, Ph.D. (Kyung Hee University, Seoul, Korea Płd.)
Dr Zdzisław Kobos (UKSW, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Lech Kopka (WIML, Warszawa)
Dr inż. Michał Kacprzak (IBIB PAN, Warszawa)
Dr n. med. Krzysztof Kowalczuk (WIML, Warszawa)
Dr n. med. Tomasz Kozłowski (JW 4210, Powidz)
Dr n. med. Marian Macander (WIML, Warszawa)
Dr hab. n. med. Krzysztof Mazurek (OSW, Olsztyn)
Dr hab. n. med. Ewa Nagańska (SPSK im. prof. W. Orłowskiego, Warszawa)
Dr inż. Ewa Piątkowska-Janko (WEiTI, Warszawa)
Dr n. med. Liana Puchalska (WUM, Warszawa)
Dr n. med. Jacek Siewiera (WIM, Warszawa)
Dr hab. n. med. Maria Anna Staniszewska, prof. UM (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski (Szpital Bielański, Warszawa)
Dr hab. Janusz Ślusarski (KUL, Lublin)
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW (UW, Warszawa)
Dr hab. n. med. Michał Tenderenda, prof. COI (Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz (IBIB PAN, Warszawa)
Dr Olaf Truszczyński (UKSW, Warszawa)
Prof. dr hab. Aleksander Tyka (AWF, Kraków)
Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP (CMKP, Warszawa)
Dr hab. Władysław Węglarz (IFJ PAN, Kraków)
Dr hab. Zbigniew Wochyński, prof. LAW (LAW, Dęblin)
Prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska (IBIB PAN, Warszawa)

Recenzenci 2017

Dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
Dr hab. n. farm. Jerzy Bertrandt, prof. WIHE (WIHE, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski (WIM, Warszawa)
Dr n. med. Grzegorz Kempa (Medicover, Warszawa)
Prof. dr hab. Jerzy Konieczny (UAM, Poznań)
Dr n. med. Aneta Lewicka (WIHE, Warszawa)
Dr hab. n. med. Krzysztof Mazurek, prof. AWF (AWF, Warszawa)
Dr n. med. Agata Orzechowska (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
Dr hab. n. med. Rafał Rola, prof. WIML (WIML, Warszawa)
Dr hab. Marek Sokołowski, prof. AWF (AWF, Poznań)
Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski (Szpital Bielański, Warszawa)
Dr hab. Janusz Ślusarski, prof. WSOSP (WSOSP, Dęblin)
Dr n. med. Maciej Śmietanowski (WUM, Warszawa)
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW (UW, Warszawa)
Dr hab. n. med. Michał Tenderenda, prof. COI (Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz (IBIB PAN, Warszawa)
Dr Krzysztof Zboralski (Uniwersytet Medyczny, Łódź)

Recenzenci 2016

Dr Marcin Biernacki (WIML, Warszawa)
Dr n. o k. f. Grażyna Brzuskiewicz-Kuźmicka (PTF, Warszawa)
Prof. dr hab. Lidia Grzesiuk (UKSW, Warszawa)
Dr hab. inż. Maciej Gucma (PW, Warszawa)
Dr hab. Romuald Jaworski, prof. UKSW (UKSW, Warszawa)
Dr n. med. Grzegorz Kempa (Medicover, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski (WAT, Warszawa)
Dr n. med. Krzysztof Kowalczuk (WIML, Warszawa)
Dr hab. Ewa Lange (SGGW, Warszawa)
Dr hab. n. med. Krzysztof Mazurek, prof. AWF (AWF, Warszawa)
Dr Monika Mynarska (UKSW, Warszawa)
Dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT (WAT, Warszawa)
Prof. Anton Popov (Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy, Kijów)
Dr hab. n. med. Rafał Rola, prof. WIML (WIML, Warszawa)
Dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz-Szymczak, prof. WIHE (WIHE, Warszawa)
Dr hab. n. o zdr. dr med. Dorota Szostak-Węgierek (WUM, Warszawa)
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW (UW, Warszawa)
Prof. dr hab. Jan F. Terelak (UKSW, Warszawa)
Dr hab. Jan Tylka, prof. UKSW (UKSW, Warszawa)
Dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML (WIML, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Wojtkowiak (WIML, Warszawa)
Dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML (WIML, Warszawa)
Dr Krystyna Zużewicz (CIOP, Warszawa)

Recenzenci 2015

Prof. dr hab. Adam Biela (UMCS, Lublin)
Dr Marcin Biernacki (WIML, Warszawa)
Dr n. med. Katarzyna Denys (CM ARGO, Łódź)
Dr. med. Petr Došel (Institute of Aviation Medicone Prague, Czech Republic)
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski (WAT, Warszawa)
Dr Zdzisław Kobos (UKSW, Warszawa)
Dr n. med. Krzysztof Kowalczuk (WIML, Warszawa)
Dr Anna Łuczak (CIOP, Warszawa)
Dr n. med. Marian Macander (WIML, Warszawa)
Dr Janina Maciejczyk (UKSW, Warszawa)
Dr n. med. Agata Orzechowska (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Rąpała (Klinika Ortopedii CMKP, Otwock)
Dr Tomasz Rowiński (UKSW, Warszawa)
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW (UW, Warszawa)
Dr hab. Jan Tylka, prof. UKSW (UKSW, Warszawa)
Ks. dr hab. Zenon Uchnast, prof. KUL (KUL, Warszawa)

Recenzenci 2014

dr Marcin Biernacki
prof. Adam Biela
dr Gianluca Borghini
prof. Henryk Gasiul
dr Stefan Gaździński
prof. Georgi Karastoyanov
prof. Krzysztof Klukowski
dr Krzysztof Kowalczuk
dr Marian Macander
prof. Dimitar Nedyalkov
dr Larisa Pograjc
dr Tomasz Rowiński
prof. Adam Stępień
dr hab. Adam Tarnowski
prof. Jan Tylka
płk dr Olaf Truszczyński
prof. Mieczysław Wojtkowiak
dr hab. Mariusz Wyleżoł

Recenzenci 2013

prof. William B. Albery
prof. Adam Biela
dr Gianluca Borghini
dr Oliver Dzvonik
prof. Piotr Francuz
prof. Henryk Gasiul
prof. Michał Jóźwik
prof. Robert S. Kennedy
prof. Krzysztof Klukowski
prof. Józef Knapt
dr Krzysztof Kowalczuk
prof. Krystyna Nazar
prof. Marek Orkisz
prof. Marek Prost
prof. Grzegorz Sędek
dr Roman Stablewski
prof. Adam Stępień
dr hab. Adam Tarnowski, prof. WIML
prof. Jan Tylka
prof. Mieczysław Wojtkowiak
dr hab. Ewelina Zawdzka-Bartczak, prof. WIML

Recenzenci 2012

prof. William B. Albery
prof. Augustyn Bańka
prof. Adam Biela
prof. Marek Cieciura
prof. Tadeusz Compa
prof. Barbara Darewicz
prof. Andrzej Dobrowolski
prof. Piotr Francuz
prof. Henryk Gasiul
prof. Anna Grabowska
dr Adam Jaskowski
prof. Krzysztof Klukowski
prof. Józef Knap
dr Anna Łuczak
prof. Tadeusz Marek
prof. Romuald Olszański
prof. Grzegorz Sędek
prof. Adam Tarnowski
gen. Zbigniew Teter
prof. Władysław Torbicz
prof. Jan Tylka
prof. Ewa Zalewska

Recenzenci 2011

Dr Ł. Dziuda
Dr A. Gaździńska
Prof. K. Klukowski
Prof. W. Kowalski
Prof. J. Lewitowicz
Prof. L. Markiewicz
Prof. A. Skrzypkowski
Prof. A. Stępień
Prof. K. Świętorzecka
Prof. M. Wojtkowiak