WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 4

Ocena badań osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej


Bronisław Turski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Ośrodek Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Autor korenspondencyjny: Bronisław Turski; Ośrodek Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: anna.cichocka[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

W pracy omówiono zasady prowadzenia badań na licencję ochrony fizycznej I i II stopnia wraz z przytoczeniem odpowiednich aktów prawnych aktualnie obowiązujących. Przytoczono zakres badań specjalistycznych wraz z podaniem danych procentowych osób niezdolnych do wykonywania zawodu licencjonowanego pracownika ochrony w ciągu ostatnich 10 lat. Przytoczono najistotniejsze zmiany chorobowe, które są istotne w systemie orzekania o zdolności do pracy w ochronie.


Słowa kluczowe

Licencja pracownika ochrony fizycznej, badania specjalistyczne, orzeczenie lekarskie, rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, hipoglikemia, nadciśnienie tętnicze, wady serca, padaczka pourazowa, License physical protection, specialized examinations, medical report (certificate), Regulation of Ministry of Health and Social Welfare, hypoglycemia, hypertension, organic heart diseases, post-traumatic epilepsy