WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 3

Porównanie zmian aktywności bioelektrycznej mózgu w przebiegu fizjologicznego i patologicznego procesu starzenia


Jan Miszczak1, Ewa Zalewska2, Stanisław Dec1, Małgorzata Gaweł3
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Zakład Fizjologii Lotniczej, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
2Zakład V Neuroinżynierii, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk
3Katedra i Klinika Neurologi, Warszawski Uniwersytet Medyczny


Autor korenspondencyjny: Jan Miszczak; Zakład Fizjologii Lotniczej, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: jmiszczak[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

Wstęp. Starzenie centralnego układu nerwowego objawia się zmianami zarówno struktury jak i funkcji mózgu. Zmiany strukturalne dotyczą przede wszystkim zaniku i destrukcji zwyrodnieniowej, natomiast zmiany funkcjonalne dotyczą ubytku funkcji poznawczych i percepcji zmysłowej oraz pamięci. Ocena tych procesów wymaga zaawansowanych metod badań struktury i czynności w zakresie neuroobrazowania i badań elektroneurofizjologicznych. Najbardziej istotnym zagadnieniem oceny procesu starzenia jest wykrycie jego najwcześniejszych objawów. Jest to szczególnie znaczące w dziedzinie medycyny pracy i lotniczej. Metody. Badania koncentrowały się na opracowaniu metod elektroneurofizjologicznych oceny zmian reaktywności centralnego układu nerwowego związanych z wiekiem i różnicowania różnych postaci procesu starzenia i stopnia zaawansowania. Badania były prowadzone w grupie osób zdrowych i chorych z objawami demencji. Wyniki. W grupie osób zdrowych stwierdzono obniżenie mocy sygnału w paśmie alfa, natomiast w grupie chorych zwiększony udział fal wolnych w paśmie delta i theta. W obu grupach czas latencji komponenty P max w potencjałach wywołanych był wydłużony. W grupie chorych potencjały wywołane charakteryzowały się zróżnicowaniem kształtów. Wnioski. Ocena metodami elektroneurometrycznymi wspomaga rozpoznanie procesu starzenia a także różnicowanie między procesem fizjologicznym i patologicznym oraz prognozowanie postępu deficytu czynnościowego.


Słowa kluczowe

starzenie, neurofizjologia, medycyna lotnicza, procesy neurodegeneracyjne, starość, Aging, neurophysiology, aviation medicine, neurodegenerative processes, senescence