WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 3

System modelowania sytuacji bojowych i treningowych ze wspomaganiem decyzji w wykonywaniu zadań narodowej i sojuszniczej obronności (klasa SRM2S)


Andrzej Janicki1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Katedra Technologii Społeczeństwa Informacyjnego, 1. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II


Autor korenspondencyjny: Andrzej Janicki; Katedra Technologii Społeczeństwa Informacyjnego, 1. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II; email: andrzej.janicki44[at]neostrada.pl


Full text

Streszczenie

Wyzwania określone przez Polskie Siły Powietrzne wymagają natychmiastowych działań, zwłaszcza w obszarze treningów i dowodzenia we współpracy z armią i innymi siłami specjalnymi we wspólnych operacjach. Poza dużymi wymaganiami operacyjnymi i taktycznymi z ograniczonymi zasobami, efektywną drogą do osiągnięcia zadowalających rezultatów osiąganych w zaawansowanej współpracy z krajowymi instytucjami badawczymi i badawczo-rozwojowymi, zwłaszcza tymi zorientowanymi na Ochronę Zdrowia i Ratownictwo Medyczne. Ta współpraca musi zapewniać optymalne użycie posiadanych urządzeń i systemów (hardware i software). Wraz z innowacyjnymi propozycjami nauki skoncentrowanymi na identyfikacji krajowych i sojuszniczych potrzeb w obszarze obronności. W rozwoju wzmagających się zmian technologicznych pojawiają się nowe możliwości prowadzenia treningów i ćwiczeń sił obronnych. Dzisiaj jako główny priorytet integracji są systemy symulacji i treningu, łączące treningi i ćwiczenia sił obronnych działających nie tylko na poziomie taktycznym, ale też operacyjnym. Dając im nowe możliwości tworzone przez w pełni zintegrowane, inteligentne rozwiązania Platformy modelowania i symulacji LabTSI™.


Słowa kluczowe

głęboka percepcja, neuropsychologia, funkcje poznawcze, modelowanie, symulacje procesów dynamicznych, wspomaganie decyzji, komputerowe wspomaganie treningów, integracja systemów, efekt synergii, depth perception, neurophysiology, cognitive functions, modeling, dynamic processes simulations, decision-making support, computer aided trainings, integration systems, synergy effect