WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 3

Nowa polska wirówka i symulator lotu. Nowe zastosowania i idee


Olaf Truszczyński1, Krzysztof Kowalczuk2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Zakład Bezpieczeństwa Lotów, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
2Zakład Szkolenia Lotniczo-Lekarskiego, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Autor korenspondencyjny: Krzysztof Kowalczuk; Zakład Szkolenia Lotniczo-Lekarskiego, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: kkowalczuk[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

Rozwój nowych procedur treningowych i programów dla załóg lotniczych Polskich Sił Powietrznych może zostać zrealizowany przez zastosowanie nowoczesnej wirówki przeciążeniowej połączonej z symulatorem treningu lotniczego, w której najnowsze technologie, innowacyjne rozwiązania z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów, zostały wykorzystane na potrzeby spełnienia wymagań nie tylko procedur standaryzacyjnych STANAG. Wirówka przeciążeniowa zapewnia bezpieczną alternatywę uświadomienia załóg lotniczych pod względem możliwości wystąpienia niepożądanych skutków działania przeciążeń, takich jak przeciążeniowa utrata świadomości czy dezorientacja przestrzenna. Koszty treningu wirówkowego są zdecydowanie niższe od ewentualnych kosztów szkolenia z użyciem nowoczesnego samolotu bojowego, o życiu ludzkim nie wspominając. Udoskonalanie umiejętności lotniczych, przeprowadzania walki powietrznej i pełnego użycia zasobów statku powietrznego w warunkach laboratoryjnych z pełnym monitoringiem parametrów fizjologicznych stanowią główne funkcje nowoczesnej wirówki przeciążeniowej użytkowanej jako symulator treningu lotniczego. Wirówka przeciążeniowa-symulator lotu jest przeznaczona do badania, szkolenia i treningu kandydatów na pilotów oraz pilotów samolotów wysokomanewrowych (bojowych, akrobacyjnych oraz sportowych), jak również do technicznych badań eksperymentalnych.


Słowa kluczowe

wirówka, symulator lotniczy, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Centrifuge, Flight Simulator, Military Institute of Aviation Medicine