WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 3

Działalność Ośrodka Badań Orzeczniczych lotniczo-lekarskich i Medycyny Pracy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w zakresie orzekania o zdolności osób do posiadania broni


Bronisław Turski1, Wojciech Dębski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Ośrodek Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Autor korenspondencyjny: Wojciech Dębski; Ośrodek Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: w.debinski[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

Autorzy poruszają problem dostępu do broni palnej w aspekcie działalności lekarskiej i psychologicznej przy orzekaniu o możliwości posiadania i użytkowania broni palnej. Zwracają uwagę na odpowiedzialność, jaka ciąży przy tego typu badaniach. W artykule przedstawiono zadania Ośrodka Badań Orzeczniczych Lotniczo-Lekarskich i Medycyny Pracy WIML w zakresie badań odwoławczych w stosunku do osób, którzy utracili uprawnienia do posiadania broni.


Słowa kluczowe

broń palna, przyczyny utraty uprawnień do posiadania broni, badania lekarskie i psychologiczne, firearms, reasons for withdrawal of firearms certificate, medical and psychological examinations