WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 3

Badania zwierząt w polskich wirówkach przeciążeniowych Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej


Mieczysław Wojtkowiak1, Elżbieta Zakrzewska2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Zakład Fizjologii Lotniczej, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
2Zakład Organizacji Nauki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Autor korenspondencyjny: Mieczysław Wojtkowiak; Zakład Fizjologii Lotniczej, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: mwojtkow[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

Autorzy przeprowadzili analizę badań doświadczalnych przeprowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Podstawowym problemem omówienia był wpływ przyspieszeń na czynność ustroju zwierząt. Badający stosowali przyspieszenia o różnych charakterystykach. W metodyce badań wykorzystali skonstruowaną w Polsce wirówkę zwierzęcą z urządzeniem do zamrażania zwierząt w warunkach działania przyspieszenia, co pozwoliło na ocenę zmian patomorfologicznych i hemodynamicznych. Uzyskane wyniki wykazały przemieszczenia się tkanek i narządów oraz przesiąkanie płynów ustrojowych i białek poza łożysko naczyniowe. Przedstawione wyniki badań stanowią chronologiczny przebieg pionierskich badań prowadzonych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w omawianym okresie.


Słowa kluczowe

przyspieszenia, wirówka zwierzęca, badania doświadczalne, accelerations, animal centrifuge, experimental studies