WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 2

Flicker Fusion jako narzędzie detekcji poziomu zmęczenia kierowcy


Krzysztof Różanowski1, Olaf Truszczyński2, Jarosław Lewandowski1, Paulina Baran1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Zakład Bioinżynierii Lotniczej, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
2Zakład Bezpieczeństwa Lotów, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Autor korenspondencyjny: Krzysztof Różanowski; Zakład Bioinżynierii Lotniczej, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: krozan[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

Niniejszy artykuł przedstawia projekt skonstruowanego stanowiska do pomiaru efektu Flicker Fusion oraz wstępne rezultaty przeprowadzonych na nim badań, których głównym celem było określenie poziomu zmęczenia kierowcy przy użyciu autorskiej metodyki. Cyfrowo regulowana rozdzielczość nastawy częstotliwości w module sterującym urządzenia wynosi 0,1 Hz. Pomiar może odbywać się przy wykorzystaniu palety 1000 kolorów punktu świetlnego z 10-stopniową regulacją podświetlenia tła. Niski koszt wykonania urządzenia oraz łatwość stosowania i obsługi powodują wzrost jego atrakcyjności jako systemu mogącego zwiększać poziom bezpieczeństwa zarówno monitorowanej osoby (np. kierowcy, pilota), jak również osób znajdujących się w jej otoczeniu. Prezentowane pomiary zostały zweryfikowane i porównane z wynikami uzyskanymi w Wiedeńskim Systemie Testów.


Słowa kluczowe

próg Flicker Fusion, badania kierowców, częstotliwość migotania i zlewania się światła, pomiar zmęczenia, psychofizjologia, Flicker Fusion Threshold, drivers’ testing, flicker fusion frequency, measurement of fatigue, psychophysiology