WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 4

Rola dowódcy oddziału wojskowego we wczesnym wykrywaniu symptomów stresu bojowego


Ilona Bielecka1, Paweł Osemek1, Krzysztof Paśnik1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Centralny Szpital Kliniczny MON WIM


Autor korenspondencyjny: Ilona Bielecka; Centralny Szpital Kliniczny MON WIM; email: ilonabielecka[at]wp.pl


Full text

Streszczenie

Praca ma charakter poglądowy. W pracy przedstawiono symptomy zespołu stresu pourazowego oraz opisano rolę, jaką odgrywa dowódca oddziału we wczesnym reagowaniu w przypadku pojawienia się zjawiska stresu bojowego wśród żołnierzy w trakcie działań operacyjnych. Żołnierz wykonujący rozkaz bojowy narażony jest na wiele negatywnych bodźców, wpływających na pojawienie się stresu pola walki. Ciągłe zmęczenie, deprywacja snu, poczucie zagrożenia, niepokój, depresja dotyczą przeważającej większości żołnierzy zarówno podczas działań wojennych, jak i misji stabilizacyjnych. Problem radzenia sobie ze stresem pola walki dotyczy nie tylko okresu po zakończeniu misji. Jego objawy, traktowane jako konsekwencja traumatycznych doświadczeń psychicznych, utrzymują się przez długi czas po zakończeniu działań operacyjnych – mamy wtedy do czynienia z zespołem stresu pourazowego (post-traumatic stress syndrome PTSD). Zadaniem dowódcy oddziału szczebla taktycznego jest odpowiednie motywowanie i zwiększanie wydajności psychicznej żołnierzy do wykonania postawionych zadań, dzięki czemu będą bardziej odporni na „stresory” pomimo trudnych warunków pola walki. Bardzo istotna jest jakość relacji między przełożonym a podwładnymi, dzięki czemu dowódca może w porę zauważyć objawy stresu pola walki i dostatecznie wcześnie zareagować.


Słowa kluczowe

stres pola walki, zespół stresu pourazowego, rola dowódcy, battlefield stress, post-traumatic stress disorder, the role of the squad commander