WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 4

Działalność Ośrodka Badań Orzeczniczych Lotniczo-Lekarskich i Medycyny Pracy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej


Bronisław Turski1, Wojciech Dębski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Ośrodek Badań Orzeczniczo-Lekarskich i Medycyny Pracy, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Autor korenspondencyjny: Bronisław Turski; Ośrodek Badań Orzeczniczo-Lekarskich i Medycyny Pracy, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: w.debinsk[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

Autorzy przedstawili działalność Ośrodka Badań Orzeczniczych Lotniczo-Lekarskich i Medycyny Pracy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Opisano zakres zadań i przykładowe procedury oraz techniki medyczne stosowane przy badaniach personelu lotniczego i pracowników narażonych w pracy na działanie czynników uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Szczególny nacisk położono na monitorowanie stanu zdrowia i prawidłowo prowadzoną działalność orzeczniczą w stosunku do personelu latającego, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo lotów.


Słowa kluczowe

lotnictwo wojskowe, badania lotniczo-lekarskie, orzecznictwo lotniczo-lekarskie, bezpieczeństwo lotów, medycyna pracy, military aviation, aviation-medical examinations, aviomedical certification, safety of flights, occupational medicine