WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 3

Obraz rezonansu magnetycznego kręgosłupa lędźwiowego - bezobjawowy klinicznie - u kandydatów na pilotów samolotów wojskowych


Kazimierz Rąpała1, Adrian Brychcy2, Aleksandra Truszczyńsi3, Piotr Walczak4
-------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Zakład Rehabilitacji Medycznej, 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy;2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego; 3. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
21. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy;2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego
33. Zakład Rehabilitacji Medycznej,, 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy;2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego; 3. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu,
41. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy;2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego;


Autor korenspondencyjny: Kazimierz Rąpała; 3. Zakład Rehabilitacji Medycznej, 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy;2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego; 3. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu; email: aleksandra.rapala[at]wp.pl


Full text

Streszczenie

Wstęp. Brak objawów bólowych w wywiadzie i podczas badania klinicznego nie świadczy, że w różnych technikach obrazowania, a szczególnie w obrazie MR, nie stwierdza się zmian w obrębie kanału kręgowego lub krążka międzykręgowego. Cel pracy.Ocenie poddano obrazy MR kręgosłupa lędźwiowego wykonane u kandydatów na pilotów wojskowych. Badani i metoda.Zbadano 89 osób w wieku 18-21 lat (68 męż-czyzn oraz 21 kobiet). Badani nigdy nie mieli żadnych dolegliwości ze strony kręgosłupa lędźwiowego. Oceniano tylko krążek międzykręgowy. W pierwszym badaniu przeprowadzonym przez doświadczonych ortopedów zajmujących się chirurgią kręgosłupa oceniano krążek międzykręgowy pod kątem: 1) stopnia dehydratacji, 2) istniejących wypuklin, 3) istnieją-cych przepuklin. Po dwunastu miesiącach obrazy MR poddano ponownemu badaniu, które przeprowadzili dwaj mniej doświadczeni ortopedzi. Wyniki: Nie było różnicy istotnej statystycznie (p<0,05) między wynikami na poziomach: L1-L2, L2-L3, L3-L4 badanymi w odstępie 12 miesięcy. Natomiast badania na poziomie L4-L5 i L5-S1 wykazywały różnice istotne statystycznie. Wnioski.Stwierdzane w MR zmiany upoważniły do podjęcia decyzji i nie wyrażania zgody na przyjęcie osób z opisanymi zmianami do szkoły lotniczej


Słowa kluczowe

rezonans magnetyczny, choroba dyskowa, piloci samolotów wysoko manewrowych, nuclear magnetic resonance, discopathy, pilots of high maneuverability aircrafts