WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 1

Wpływ zastosowanej ochrony indywidualnej na warunki pracy ratownika w akcjach ratownictwa chemicznego


Małgorzata Majder-Łopatka1, Zdzisław Salamonowicz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej


Full text

Streszczenie

Wstęp. W artykule zaprezentowano standardowe zabezpieczenia ratowników biorących udział w likwidacji zagrożeń chemicznych. Scharakteryzowano środki ochrony skóry będące na wyposażeniu jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiono wyniki badań określające wpływ odzieży ochronnej na gospodarkę cieplną organizmu człowieka i kształtowanie mikroklimatu pod odzieżą. Cel pracy. Określenie wpływu rodzaju zastosowanego ubioru jako zabezpieczenia na warunki pracy ratowników Państwowej Straży Pożarnej. Badani i metody. Przebadano 10 strażaków – studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, w wieku 22±2 lata, o wysokości ciała 180±5 cm i masie ciała 80±5 kg. Strażacy w odzieży ochronnej maszerowali po elektrycznej bieżni z prędkością 3 km/h. Czas trwania badania wynosił 20 min. W badaniu określono: wilgotność względną i temperaturę powietrza w przestrzeni wewnętrznej kombinezonu, częstość skurczów serca, temperaturę w zewnętrznym przewodzie słuchowym, temperaturę skóry na klatce piersiowej i na wewnętrznej stronie uda. Wyniki. W ubraniu gazoszczelnym (CUG) średni przyrost (x±SE) temperatury wyniósł 5,7±0,3°C, a w ubraniu lekkim 4,6±0,4°C. Po zakończeniu badań wilgotność względna kształtowała się w granicach 75-88%. Średnie przyrosty temperatury skóry wyniosły: na klatce piersiowej 3,4±0,3°C w przypadku użycia CUG i 3,2±0,2°C w przypadku lekkiego kombinezonu, na wewnętrznej stronie uda odpowiednio 2,2±0,3 i 2,5±0,4°C. Otrzymano statystycznie istotne większe wartości częstości skurczów serca w badaniu z zastosowaniem CUG niż w wariancie z lekkim ubraniem ochronnym. Maksymalna zmierzona wartość HR w pierwszym przypadku wyniosła 133 ud/min, w drugim 114. Wnioski.Rodzaj użytego ubrania chemoodpornego nie wpływa zasadniczo na wzrost temperatury w zewnętrznym przewodzie słuchowym i na powierzchni ciała. Niezależnie od ilości warstw nieprzepuszczalnych warunki panujące wewnątrz ubrania są zbliżone.


Słowa kluczowe

ubrania ochronne, ratownictwo chemiczne i ekologiczne, temperatura skóry, temperatura pododzieżowa, protective clothing, chemical and ecological rescue, skin temperature, temperature under protective clothing