WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 2

Powrót do latania pilotów chorych na stwardnienie rozsiane: znaczenie dla medycyny lotniczej


H ZINGER1, A GROSSMAN1, A ASSA1, O BAREI1, E BARENBOIM1, R LEVITE1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1