WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 2

Fizjologiczny równoważnik ekspozycji normobarycznej i hipobarycznej człowieka na wysokości 7620 m n.p.m. (25000 stóp)


D.A. SELF1, J.G. MANDELLA1, O.V. PRINZO1, E.M. FORSTER1, R.M. SHAFFSTALL1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1