WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 2

Hałas podczas lotów w samolotach sanitarnych i operacjach repatriacyjnych


T.E. KUPPER1, B. ZIMMER1, G. CONRAD1, P. JANSING1, A. HARDT1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1