WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 2

Długotrwałe pozostawanie w pozycji leżącej połączone z bezczynnością ruchową a zaburzenia repolaryzacji w EKG


C. SAKOWSKI1, V. STARC1, S.M. SMITH1, T.T. SCHLEGEL1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1