WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 2

Leki przeciwko chorobie lokomocyjnej a zmiany temperatury ciała


B. CHEUNG1, A.M. NAKASHIMA1, K. HOFER1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1