WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 2

Wpływ zaciskania zębów i spadek tętniczego ciśnienia mózgowego wywołany działaniem dodatnich przyspieszeń u szczurów


T. TAKAHATA1, I. SHOUJI1, S. MARUYAMA1, Y. SATO1, Y. NISHIDA1, T. TUENO1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1