WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 2

Wirówka przeciążeniowa - symulator szkoleniowy - nowa jakość badań w WIML


E. ZAKRZEWSKA1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1


Streszczenie

Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z wyposażeniem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w najnowocześniejszy w Europie symulator szkoleniowy będący wirówką przeciążeniową do badania i treningu pilotów. Przedstawiono proces budowy, parametry techniczne i technologiczne symulatora oraz nowe zakresy badań dostosowane do współczesnych standardów europejskich możliwe do realizacji w Instytucie już w drugiej połowie 2011 r.


Słowa kluczowe

przeciążenia, wirówka przeciążeniowa, symulator lotów, badanie pilota, trening pilota