WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 2

Stopień doktora nauk medycznych nadany przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w latach 2000-2010


L. MARKIEWICZ1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1