WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 3

Bóle karku po wprowadzeniu hełmów z urządzeniem celowniczym (JHMCS) i goglami nocnego widzenia (NVG) w środowisku pracy pilotów myśliwskich


B. LANGE1, J. TORP-SWENDSEN1, P. TOFT1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1