WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 3

Zespół metaboliczny a grubość ściany tętnicy szyjnej u pilotów wojskowych


S. RADJEN1, A. JOVELIC1, G. RADJEN1, Z. HAJDUKOVIC1, S. RADAKOVIC1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1