WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 3

Pięćdziesiąt lat badania choroby dekompresyjnej w Brooks AFB, Tx: 1960-2010


J.T. WEBB1, A.A. PILMANIS1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1