WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 3

Zaburzenia rytmu serca podczas realnych i symulowanych lotów


E. ZAWADZKA-BARTCZAK1, L. KOPKA1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1