WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 3

Zastosowanie badań neuroobrazowych w rozpoznawaniu hipoksji u zdrowych członków personelu latającego


P. PATINIOTT1, A. SMITH1, B. SINGH1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1