WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 3

Ruch obrotowy w dezorientacji przestrzennej: symulator demonstracji iluzji Gillinghama


S.A. NOOIJ1, E.L. GROEN1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1