WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 3

Brak zmian w krzepnięciu krwi i czynności płytek u zdrowych osób pod wpływem ostrej hipoksji


M. MANTYSAARI1, L. JOUTSI-KORHONEN1, M.A. SIIMES1, S. SITONEN1, K. PARKKOLA1, M. LEMPONEN1, R. LASSILA1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1