WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2014, Volume 20, Issue 1

In Memory of Professor Jan Nowicki


ZBIGNIEW KACZOROWSKI1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Department of Otolaryngology, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Autor korenspondencyjny: ZBIGNIEW KACZOROWSKI; Department of Otolaryngology, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: zkacz[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

On the 5th of February 2014 passed away Col (Ret) Jan Nowicki MD, PhD, Professor of Medicine,
a longtime researcher, eminent otolaryngologist audiologist and Head of the Hearing and Balance Laboratory of the Military Institute of Aviation Medicine (MIAM).