WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2014, Volume 20, Issue 4

Spis treści

Artykuł oryginalny


Hypoxia and Cognitive Performance
Piotr Zieliński, Robert Drozdowski, Marcin Biernacki
DOI: 10.13174/pjamp.20.04.2014.1

Abstract Full text
Wyświetleń: 1056 Pobrań: 1102

Anthropometric and Physical Efficiency Characteristics of Candidates Newly Admitted to the Polish Air Force Academy in Dęblin as Aviation Pilot Students
Andrzej Stelęgowski, Agata Gaździńska, Marek Kłossowski
DOI: 10.13174/pjamp.20.04.2014.2

Abstract Full text
Wyświetleń: 801 Pobrań: 796

Selected Personality Correlates of Behaviors Associated with Internet „Piracy”
Krzysztof Marczak, Jan F. Terelak
DOI: 10.13174/pjamp.20.04.2014.3

Abstract Full text
Wyświetleń: 967 Pobrań: 1086

Artykuł przeglądowy


Excess Body Weight as a Risk Factor to Well-being and Performance of Flight Personnel: Potential Strategies of Prevention
Agata Gaździńska, Rafał Wójcik, Michał Janewicz, Marek Binder, Mariusz Wyleżoł, Stefan Gaździński
DOI: 10.13174/pjamp.20.04.2014.4

Abstract Full text
Wyświetleń: 1255 Pobrań: 796

Nota techniczna


The Impact of the Combined Effects of Coriolis Illusion and Hypoxia on Saccadic Eye Movements during Flight Simulations
Krzysztof Kowalczuk, Michał Janewicz, Stefan Gaździński, Marek Gąsik, Rafał Lewkowicz, Marcin Strojek
DOI: 10.13174/pjamp.20.04.2014.5

Abstract Full text
Wyświetleń: 1248 Pobrań: 967