WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2015, Volume 21, Issue 1

Spis treści

Artykuł oryginalny


High Altitude Chamber Training for Military Flight Personnel – Altitude DCS Risk Assessment by Means of Echocardiographic Detection of Gas Bubbles
Andrzej JAROSZ, Tomasz AMELJAŃCZYK, Grzegorz KEMPA
DOI: DOI: 10.13174/pjamp.21.01.2015.01

Abstract Full text
Wyświetleń: 1495 Pobrań: 1061

Artykuł przeglądowy


Hypoxia Exposure and Working Memory Performance: a Meta - Analysis
Marta MOLIŃSKA
DOI: 10.13174/pjamp.21.01.2015.02

Abstract Full text
Wyświetleń: 947 Pobrań: 933

Video-games: A Virtual Training Ground for Visual Skills – Applications in Medicine and Aviation
Łukasz MALANOWSKI
DOI: DOI: 10.13174/pjamp.21.01.2015.03

Abstract Full text
Wyświetleń: 1241 Pobrań: 1433

Doniesienie z badań


The Influence of Morbid Obesity on Driving Skills. Preliminary Results.
Michał JANEWICZ, Stefan P. GAŹDZIŃSKI, Ewa TREJNOWSKA, Adam TARNOWSKI, Paulina BARAN, Mariusz WYLEŻOŁ
DOI: DOI: 10.13174/pjamp.21.01.2015.04

Abstract Full text
Wyświetleń: 886 Pobrań: 656

Kącik studencki


Intellectual Processes and Psychomotor Performance of Professional Drivers in Conventional Psychological Tests and Test2Drive
Karolina CZAPSKA
DOI: DOI: 10.13174/pjamp.21.01.2015.05

Abstract Full text
Wyświetleń: 659 Pobrań: 711