WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2015, Volume 21, Issue 4

Spis treści

Od Redakcji


Preface
Abstract Full text
Wyświetleń: 440 Pobrań: 389

Artykuł oryginalny


Resilience in the Process of Coping with Traumatic Situations among Pilots in the Missions Overseas
Małgorzata KOWALCZYK, Agata ORZECHOWSKA, Monika TALAROWSKA, Krzysztof ZBORALSKI, Marian MACANDER, Olaf E. TRUSZCZYŃSKI, Piotr GAŁECKI
DOI: 10.13174/pjamp.21.04.2015.01

Abstract Full text
Wyświetleń: 897 Pobrań: 846

Hazard Perception and Anxiety in Novice and Experienced Parachutists
Jan F. TERELAK, Katarzyna PRZYCHODZKA
DOI: 10.13174/pjamp.21.04.2015.02

Abstract Full text
Wyświetleń: 483 Pobrań: 441

Artykuł przeglądowy


Polish Studies on Human and Animal Tolerance to Acceleration
Mieczysław WOJTKOWIAK
DOI: 10.13174/pjamp.21.03.2015.03

Abstract Full text
Wyświetleń: 763 Pobrań: 730

Nota techniczna


Multiparametric Measurement System
Paweł POMASKI, Mirosław DEREŃ, Marcin PIOTROWSKI
DOI: 10.13174/pjamp.21.04.2015.04

Abstract Full text
Wyświetleń: 503 Pobrań: 495

Inne


A Tribute to Professor Mieczysław Wojtkowiak
Editorial Redakcja

Abstract Full text
Wyświetleń: 634 Pobrań: 640

Book Review: Psychology of Drivers. Theory and Review of Research.
Dominik GOŁUCH

Abstract Full text
Wyświetleń: 447 Pobrań: 403