WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2015, Volume 21, Issue 4

Spis treści

Od Redakcji


Preface
Abstract Full text
Wyświetleń: 471 Pobrań: 445

Artykuł oryginalny


Resilience in the Process of Coping with Traumatic Situations among Pilots in the Missions Overseas
Małgorzata KOWALCZYK, Agata ORZECHOWSKA, Monika TALAROWSKA, Krzysztof ZBORALSKI, Marian MACANDER, Olaf E. TRUSZCZYŃSKI, Piotr GAŁECKI
DOI: 10.13174/pjamp.21.04.2015.01

Abstract Full text
Wyświetleń: 928 Pobrań: 911

Hazard Perception and Anxiety in Novice and Experienced Parachutists
Jan F. TERELAK, Katarzyna PRZYCHODZKA
DOI: 10.13174/pjamp.21.04.2015.02

Abstract Full text
Wyświetleń: 516 Pobrań: 487

Artykuł przeglądowy


Polish Studies on Human and Animal Tolerance to Acceleration
Mieczysław WOJTKOWIAK
DOI: 10.13174/pjamp.21.03.2015.03

Abstract Full text
Wyświetleń: 798 Pobrań: 789

Nota techniczna


Multiparametric Measurement System
Paweł POMASKI, Mirosław DEREŃ, Marcin PIOTROWSKI
DOI: 10.13174/pjamp.21.04.2015.04

Abstract Full text
Wyświetleń: 542 Pobrań: 562

Inne


A Tribute to Professor Mieczysław Wojtkowiak
Editorial Redakcja

Abstract Full text
Wyświetleń: 665 Pobrań: 701

Book Review: Psychology of Drivers. Theory and Review of Research.
Dominik GOŁUCH

Abstract Full text
Wyświetleń: 480 Pobrań: 453