WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2015, Volume 21, Issue 4

Spis treści

WstępniakArtykuł oryginalny


Resilience in the Process of Coping with Traumatic Situations among Pilots in the Missions Overseas
Małgorzata Kowalczyk, Agata Orzechowska, Monika Talarowska, Krzysztof ZBORALSKI, Marian Macander, OLAF TRUSZCZYŃSKI, Piotr Gałecki
DOI: 10.13174/pjamp.21.04.2015.01

Abstract Full text


Hazard Perception and Anxiety in Novice and Experienced Parachutists
Jan F. Terelak, Katarzyna Przychodzka
DOI: 10.13174/pjamp.21.04.2015.02

Abstract Full text


Artykuł przeglądowy


Polish Studies on Human and Animal Tolerance to Acceleration
Mieczysław Wojtkowiak
DOI: 10.13174/pjamp.21.03.2015.03

Abstract Full text


Nota techniczna


Multiparametric Measurement System
Paweł Pomaski, Mirosław Dereń, Marcin Piotrowski
DOI: 10.13174/pjamp.21.04.2015.04

Abstract Full text


Inne


A Tribute to Professor Mieczysław Wojtkowiak
Editorial Redakcja

Abstract Full text


Book Review: Psychology of Drivers. Theory and Review of Research.
Dominik Gołuch

Abstract Full text