WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2015, Volume 21, Issue 4

Spis treści

Od Redakcji


Preface
Abstract Full text
Wyświetleń: 524 Pobrań: 504

Artykuł oryginalny


Resilience in the Process of Coping with Traumatic Situations among Pilots in the Missions Overseas
Małgorzata KOWALCZYK, Agata ORZECHOWSKA, Monika TALAROWSKA, Krzysztof ZBORALSKI, Marian MACANDER, Olaf E. TRUSZCZYŃSKI, Piotr GAŁECKI
DOI: 10.13174/pjamp.21.04.2015.01

Abstract Full text
Wyświetleń: 983 Pobrań: 971

Hazard Perception and Anxiety in Novice and Experienced Parachutists
Jan F. TERELAK, Katarzyna PRZYCHODZKA
DOI: 10.13174/pjamp.21.04.2015.02

Abstract Full text
Wyświetleń: 561 Pobrań: 536

Artykuł przeglądowy


Polish Studies on Human and Animal Tolerance to Acceleration
Mieczysław WOJTKOWIAK
DOI: 10.13174/pjamp.21.03.2015.03

Abstract Full text
Wyświetleń: 848 Pobrań: 867

Nota techniczna


Multiparametric Measurement System
Paweł POMASKI, Mirosław DEREŃ, Marcin PIOTROWSKI
DOI: 10.13174/pjamp.21.04.2015.04

Abstract Full text
Wyświetleń: 592 Pobrań: 635

Inne


A Tribute to Professor Mieczysław Wojtkowiak
Editorial Redakcja

Abstract Full text
Wyświetleń: 719 Pobrań: 771

Book Review: Psychology of Drivers. Theory and Review of Research.
Dominik GOŁUCH

Abstract Full text
Wyświetleń: 529 Pobrań: 514