WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2015, Volume 21, Issue 4

Spis treści

Od Redakcji


Preface
Abstract Full text
Wyświetleń: 369 Pobrań: 319

Artykuł oryginalny


Resilience in the Process of Coping with Traumatic Situations among Pilots in the Missions Overseas
Małgorzata KOWALCZYK, Agata ORZECHOWSKA, Monika TALAROWSKA, Krzysztof ZBORALSKI, Marian MACANDER, Olaf E. TRUSZCZYŃSKI, Piotr GAŁECKI
DOI: 10.13174/pjamp.21.04.2015.01

Abstract Full text
Wyświetleń: 834 Pobrań: 776

Hazard Perception and Anxiety in Novice and Experienced Parachutists
Jan F. TERELAK, Katarzyna PRZYCHODZKA
DOI: 10.13174/pjamp.21.04.2015.02

Abstract Full text
Wyświetleń: 416 Pobrań: 375

Artykuł przeglądowy


Polish Studies on Human and Animal Tolerance to Acceleration
Mieczysław WOJTKOWIAK
DOI: 10.13174/pjamp.21.03.2015.03

Abstract Full text
Wyświetleń: 709 Pobrań: 665

Nota techniczna


Multiparametric Measurement System
Paweł POMASKI, Mirosław DEREŃ, Marcin PIOTROWSKI
DOI: 10.13174/pjamp.21.04.2015.04

Abstract Full text
Wyświetleń: 438 Pobrań: 430

Inne


A Tribute to Professor Mieczysław Wojtkowiak
Editorial Redakcja

Abstract Full text
Wyświetleń: 562 Pobrań: 552

Book Review: Psychology of Drivers. Theory and Review of Research.
Dominik GOŁUCH

Abstract Full text
Wyświetleń: 379 Pobrań: 329