WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2018, Volume 24, Issue 2

Spis treści

Artykuł oryginalny


PREVALENCE OF ABNORMAL SPINAL FINDINGS IN ASYMPTOMATIC CANDIDATES FOR MILITARY PILOTS
Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK, Lech KOPKA, Marcin KOPKA
DOI: 10.13174/pjambp.30.10.2019.01

Abstract Full text
Wyświetleń: 582 Pobrań: 662

Artykuł przeglądowy


ANALYSIS OF THE HUMAN FACTOR IN AIR ACCIDENTS IN POLISH CIVIL AVIATION IN THE YEARS 2010-2015
JUSTYNA SKRZYŃSKA, ZDZISŁAW KOBOS, ZBIGNIEW WOCHYŃSKI
DOI: 10.13174/pjambp.30.10.2019.02

Abstract Full text
Wyświetleń: 532 Pobrań: 695

Doniesienie z badań


APPLICATION OF HUMAN CENTRIFUGE TO SIMULATE PARABOLIC FLIGHT: EARLY EXPERIENCE
KRZYSZTOF KOWALCZUK, STEFAN GAŹDZIŃSKI, MARIUSZ WALAS, MARCIN STROJEK, MICHAŁ JANEWICZ, TADEUSZ GRZESZUK, KJETIL WORMNES, ANDREAS WERNER
DOI: 10.13174/pjambp.30.10.2019.03

Abstract Full text
Wyświetleń: 614 Pobrań: 677

MASS CASUALTIES TRIAGE ALGORITHM WITH THE USE OF StO2 LEVELS, HR AND BODY TEMPERATURE MEASUREMENTS
LECH KOPKA, EWELINA ZAWADZKA-BARTCZAK, KRZYSZTOF KOWALCZUK, MARCIN PIOTROWSKI, MARIUSZ KREJ
DOI: 10.13174/pjambp.30.10.2019.04

Abstract Full text
Wyświetleń: 505 Pobrań: 585

THE INFLUENCE OF RELAXATION TRAINING TECHNIQUES ON PILOTS’ LEVELS OF TOLERANCE TO MOTION SICKNESS SYMPTOMS DURING SIMULATED FLIGHT – PRELIMINARY RESULTS
KRZYSZTOF KOWALCZUK, MICHAŁ JANEWICZ, ZOFIA PRZYMUS, TADEUSZ GRZESZUK, ROBERT KILIAN, STEFAN GAŹDZIŃSKI
DOI: 10.13174/pjambp.30.10.2019.05

Abstract Full text
Wyświetleń: 520 Pobrań: 576