WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2018, Volume 24, Issue 3

Spis treści

Artykuł oryginalny


COGNITIVE IMPROVEMENTS FOLLOWING BODY MASS REDUCTION INDUCED BY INTRAGASTRIC BALLOON PLACEMENT IN MORBIDLY OBESE PATIENTS. A PRELIMINARY STUDY
Michał JANEWICZ, Marek BINDER, Agata GAŹDZIŃSKA, Olaf E. TRUSZCZYŃSKI, Aleksandra MOJKOWSKA, Piotr ZIELIŃSKI, Stefan P. GAŹDZIŃSKI
DOI: 10.13174/pjambp.11.02.2020.01

Abstract Full text


Artykuł kazuistyczny


INITIAL DEPRESSION AND NORMALIZATION OF HIGHER EXTREMITY OXYGENATION IN AN AUTISTIC GIRL DUE TO KINESITHERAPY USING AN ADAPTED HIGH ALTITUDE PROTECTION SUIT: A CASE STUDY
Maciej ABAKUMOW, Stefan P. GAŹDZIŃSKI, Krzysztof KOWALCZUK

Abstract Full text


Nota techniczna


CONSTRUCTION OF A DETECTOR OF FATIGUE SYMPTOMS IN CAR DRIVERS
Łukasz DZIUDA, Krzysztof MURAWSKI, Mariusz DZIWOSZ, Mariusz KREJ, Marcin PIOTROWSKI, Paulina BARAN

Abstract Full text