WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2023, Volume 29, Issue 1

Spis treści

Artykuł oryginalny


THE EMPIRIC ANTIMICROBIAL THERAPY: THE COMPARISON OF INITIAL CHOICE WITH THE RESULTS OF MICROBIOLOGICAL INVESTIGATIONS. AN OBSERVATIONAL STUDY
DARIUSZ TOMASZEWSKI, ANETA GUZEK, ZBIGNIEW RYBICKI
DOI: 10.13174/pjambp.18.12.2023.01

Abstract Full text
Wyświetleń: 66 Pobrań: 44

Artykuł kazuistyczny


ALPHA THALASSEMIA IN A PILOT FLYING HELICOPTERS: FITNESS TO FLY A CONSIDERED DECISION: A CASE REPORT
PIUSH RENJHEN, DEEPAK GAUR

Abstract Full text
Wyświetleń: 87 Pobrań: 16

Artykuł przeglądowy


WHICH IS THE MOST RELIABLE MARKER TO ASSESS THE EFFECTS OF COSMIC RADIATION EXPOSURE IN POLISH MILITARY PILOTS: A MINI REVIEW OF LITERATURE
KRZYSZTOF KOWALCZUK, STEFAN P. GAŹDZIŃSKI, AGATA LEOŃSKA-DUNIEC, ŁUKASZ DZIUDA, EWELINA MACULEWICZ

Abstract Full text
Wyświetleń: 59 Pobrań: 31