WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2014, Volume 20, Issue 2

Spis treści

Artykuł oryginalny


Analysis of Relationship Between Oculomotor and Pseudoseizure Activity in EEG Examinations of Aviation Personnel
Jan S. Miszczak, Stanisław Dec, Ewa Zalewska
DOI: 10.13174/pjamp.20.02.2014.1

Abstract Full text
Wyświetleń: 1843 Pobrań: 830

Sense of Coherence and Styles of Coping Stress in Obesity
Jan F. Terelak, Adam Budka
DOI: 10.13174/pjamp.20.02.2014.2

Abstract Full text
Wyświetleń: 1587 Pobrań: 818

Selected Personality Characteristics and Coping with Stress Strategies
Monika Maria Małkiewicz
DOI: 10.13174/pjamp.20.02.2014.3

Abstract Full text
Wyświetleń: 984 Pobrań: 684

Nota techniczna


Pilot’s Panel as a Technical Teaching Aid in Aviation Medicine
Mirosław Dereń, Marcin Piotrowski, Paweł Pomaski, Andrzej Jarosz
DOI: 10.13174/pjamp.20.02.2014.4

Abstract Full text
Wyświetleń: 1654 Pobrań: 1222

Doniesienie z badań


Vibration – Hazardous Factor in Professional Environment
Bronisław Turski
DOI: 10.13174/pjamp.20.02.2014.5

Abstract Full text
Wyświetleń: 1244 Pobrań: 727