WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2013, Volume 19, Issue 1

Spis treści

Artykuł oryginalny


Comparison of the Results of ATL and Respiratory Parameters Before and After the Anti-G Training
Mieczysław WOJTKOWIAK, Marcin BIERNACKI
DOI: 10.13174/pjamp.19.01.2013.1

Abstract Full text
Wyświetleń: 916 Pobrań: 970

Impact of Training on Hemodynamic Parameters Measured During Anti-G maneuvers
Lech KOPKA, Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK
DOI: 10.13174/pjamp.19.01.2013.2

Abstract Full text
Wyświetleń: 1856 Pobrań: 2367

Sexually Transmitted Infections in the Residual Forces Participating in Military Missions - Diagnostic and Prophylactic Proceedings
Maria GOŁĘBIOWSKA-WAWRZYNIAK, Katarzyna MARKIEWICZ, Tomasz MACIEJEWSKI, Artur JAKIMIUK, Olaf TRUSZCZYŃSKI, Tomasz KOZICKI, Andrzej MODRZEWSKI, Agata KOZAR, Zbigniew WAWRZYNIAK, Krzysztof RYTWIŃSKI
DOI: 10.13174/pjamp.19.01.2013.3

Abstract Full text
Wyświetleń: 995 Pobrań: 1082

Sense of Coherence and Stress-Coping Strategies in Officers of Different Police Force Divisions
Janina MACIEJCZYK, Przemysław LISZKA
DOI: 10.13174/pjamp.19.01.2013.4

Abstract Full text
Wyświetleń: 1259 Pobrań: 1379

Artykuł przeglądowy


Use of LBNP Model for Assessment of Human Adaptation Mechanisms with Regard to +Gz Tolerance
Bronisław TURSKI
DOI: 10.13174/pjamp.19.01.2013.5

Abstract Full text
Wyświetleń: 807 Pobrań: 809

Inne


Analysis of the Results of Qualifying Tests for Candidates to the Secondary Aviation School in Dęblin
Wojciech Dębiński, Bronisław Turski, Adam Jaskowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 856 Pobrań: 857

In Memory of Professor Wiesław Kowalski
Elżbieta Zakrzewska

Abstract Full text
Wyświetleń: 1197 Pobrań: 1298

Acknowledgements to PhD Elżbieta Zakrzewska
Jan F. Terelak, Krystyna Nazar

Abstract Full text
Wyświetleń: 642 Pobrań: 619