WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2013, Volume 19, Issue 4

Spis treści

Artykuł oryginalny


Antisaccades and Executive Control
Adam Tarnowski
DOI: 10.13174/pjamp.19.04.2013.1

Abstract Full text
Wyświetleń: 993 Pobrań: 971

Differential Diagnosis of Subjective Workload and Styles of Coping with Stress among Aircraft Crewmembers
Jan F. Terelak, Aleksandra Szewczyk
DOI: 10.13174/pjamp.19.04.2013.2

Abstract Full text
Wyświetleń: 1198 Pobrań: 1217

Nota techniczna


Psychophysiological Studies in Extreme Environments
William Toscano
DOI: 10.13174/pjamp.19.04.2013.3

Abstract Full text
Wyświetleń: 1163 Pobrań: 1237

Doniesienie z badań


Hypothalamic-Pituitary Sarcoidosis - Clinical and Aviation-Medical Decision Making Aspects
Łukasz Olendrzyński, Katarzyna Piątek
DOI: 10.13174/pjamp.19.04.2013.4

Abstract Full text
Wyświetleń: 1263 Pobrań: 1678

Kącik studencki


Stimulation Demand Characteristics of the Students of the Polish Air Force Academy in Dęblin
Anna Jędrych, Małgorzata Krzywnicka
DOI: 10.13174/pjamp.19.04.2013.5

Abstract Full text
Wyświetleń: 917 Pobrań: 885

Temperamental Characteristics of the Students of the Polish Air Force Academy in Dęblin
Agnieszka Szymanik, Klaudia Wacławek, Aksana Wietrow
DOI: 10.13174/pjamp.19.04.2013.6

Abstract Full text
Wyświetleń: 1057 Pobrań: 1071