WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2013, Volume 19, Issue 4

Spis treści

Artykuł oryginalny


Antisaccades and Executive Control
Adam Tarnowski
DOI: 10.13174/pjamp.19.04.2013.1

Abstract Full text
Wyświetleń: 1237 Pobrań: 1330

Differential Diagnosis of Subjective Workload and Styles of Coping with Stress among Aircraft Crewmembers
Jan F. Terelak, Aleksandra Szewczyk
DOI: 10.13174/pjamp.19.04.2013.2

Abstract Full text
Wyświetleń: 1459 Pobrań: 1603

Nota techniczna


Psychophysiological Studies in Extreme Environments
William Toscano
DOI: 10.13174/pjamp.19.04.2013.3

Abstract Full text
Wyświetleń: 1407 Pobrań: 1632

Doniesienie z badań


Hypothalamic-Pituitary Sarcoidosis - Clinical and Aviation-Medical Decision Making Aspects
Łukasz Olendrzyński, Katarzyna Piątek
DOI: 10.13174/pjamp.19.04.2013.4

Abstract Full text
Wyświetleń: 1502 Pobrań: 2090

Kącik studencki


Stimulation Demand Characteristics of the Students of the Polish Air Force Academy in Dęblin
Anna Jędrych, Małgorzata Krzywnicka
DOI: 10.13174/pjamp.19.04.2013.5

Abstract Full text
Wyświetleń: 1196 Pobrań: 1246

Temperamental Characteristics of the Students of the Polish Air Force Academy in Dęblin
Agnieszka Szymanik, Klaudia Wacławek, Aksana Wietrow
DOI: 10.13174/pjamp.19.04.2013.6

Abstract Full text
Wyświetleń: 1318 Pobrań: 1463