WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2019, Volume 25, Issue 2

Spis treści

Artykuł oryginalny


STRESS-COPING STYLES AND SATISFACTION WITH LIFE OF MILITARY AVIATION PERSONNEL DIFFERING IN BODY MASS INDEX
PAULINA BARAN, PAWEŁ JAGIELSKI, AGATA GAŹDZIŃSKA
DOI: 10.13174/pjambp.15.12.2020.01

Abstract Full text
Wyświetleń: 507 Pobrań: 536

ASSESSMENT OF THE FREQUENCY OF FOOD PRODUCTS CONSUMPTION AND DIETARY SUPPLEMENTS BY MILITARY AVIATION PERSONNEL DEPENDING ON THEIR NUTRITIONAL KNOWLEDGE
AGATA GAŹDZIŃSKA, MARTA TURCZYŃSKA, PAWEŁ JAGIELSKI
DOI: 10.13174/pjambp.15.12.2020.02

Abstract Full text
Wyświetleń: 490 Pobrań: 81

Artykuł przeglądowy


NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY IN HEALTHY SUBJECTS: POSSIBLE APPLICATION IN AVIATION AND AVIATION MEDICINE
ALEKSANDRA DOPIERAŁA, ANNA PRZEWODZKA, PRZEMYSŁAW TOMALSKI
DOI: 10.13174/pjambp.15.12.2020.03

Abstract Full text
Wyświetleń: 523 Pobrań: 1057

Artykuł kazuistyczny


PHYSIOLOGICAL CORRELATES OF ALMOST LOSS OF CONSCIOUSNESS (A-LOC) DURING DYNAMIC FLIGHT SIMULATION (DFS) ON HUMAN CENTRIFUGE: A CASE REPORT
ANNA PRZEWODZKA, STEFAN P. GAŹDZIŃSKI, MICHAŁ JANEWICZ, KRZYSZTOF KOWALCZUK
DOI: 10.13174/pjambp.15.12.2020.04

Abstract Full text
Wyświetleń: 441 Pobrań: 562