WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2014, Volume 20, Issue 1

Spis treści

Artykuł oryginalny


Intelligent Medical System for Paramedics
Andrzej Janicki, Piotr Filipkowski, Michał Horodelski
DOI: 10.13174/pjamp.20.01.2014.1

Abstract Full text
Wyświetleń: 1373 Pobrań: 1424

Artykuł przeglądowy


Closing the Loop between Man and Machine: Mitigating Hazardous States of Awareness with Adaptive Automation
Chad L. Stephens, Alan Pope
DOI: 10.13174/pjamp.20.01.2014.2

Abstract Full text
Wyświetleń: 961 Pobrań: 948

Artykuł kazuistyczny


Antioxidant Properties of Cerebrolysin - an Old Drug with Newly Discovered Capabilities
Dominika BERENT, Krzysztof ZBORALSKI, Marian MACANDER
DOI: 10.13174/pjamp.20.01.2014.3

Abstract Full text
Wyświetleń: 1631 Pobrań: 1300

Kącik studencki


Coping in Stressful Situations and Temporal Variability in Visual-Motor Coordination Levels
Anna Fałat
DOI: 10.13174/pjamp.20.01.2014.4

Abstract Full text
Wyświetleń: 1191 Pobrań: 813

Psychophysical Fitness and Pavlov's Temperament Types
Ewa Matuszewska
DOI: 10.13174/pjamp.20.01.2014.5

Abstract Full text
Wyświetleń: 1716 Pobrań: 1436

Inne


In Memory of Professor Jan Nowicki
ZBIGNIEW KACZOROWSKI

Abstract Full text
Wyświetleń: 1535 Pobrań: 766