WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2014, Volume 20, Issue 1

Spis treści

Artykuł oryginalny


Intelligent Medical System for Paramedics
Andrzej Janicki, Piotr Filipkowski, Michał Horodelski
DOI: 10.13174/pjamp.20.01.2014.1

Abstract Full text
Wyświetleń: 1188 Pobrań: 1165

Artykuł przeglądowy


Closing the Loop between Man and Machine: Mitigating Hazardous States of Awareness with Adaptive Automation
Chad L. Stephens, Alan Pope
DOI: 10.13174/pjamp.20.01.2014.2

Abstract Full text
Wyświetleń: 757 Pobrań: 750

Artykuł kazuistyczny


Antioxidant Properties of Cerebrolysin - an Old Drug with Newly Discovered Capabilities
Dominika BERENT, Krzysztof ZBORALSKI, Marian MACANDER
DOI: 10.13174/pjamp.20.01.2014.3

Abstract Full text
Wyświetleń: 1259 Pobrań: 1036

Kącik studencki


Coping in Stressful Situations and Temporal Variability in Visual-Motor Coordination Levels
Anna Fałat
DOI: 10.13174/pjamp.20.01.2014.4

Abstract Full text
Wyświetleń: 861 Pobrań: 589

Psychophysical Fitness and Pavlov's Temperament Types
Ewa Matuszewska
DOI: 10.13174/pjamp.20.01.2014.5

Abstract Full text
Wyświetleń: 1352 Pobrań: 1128

Inne


In Memory of Professor Jan Nowicki
ZBIGNIEW KACZOROWSKI

Abstract Full text
Wyświetleń: 983 Pobrań: 527