WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny

Kwartalnik „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” jest recenzowanym, międzynarodowym czasopismem naukowym, publikującym artykuły poświęcone różnym aspektom współczesnej medycyny i psychologii pracy, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny i psychologii lotniczej oraz zagadnień stresu ekologicznego, chronobiologicznego, psychologicznego i organizacyjnego a także szeroko rozumianej działalności operatorowej człowieka i jej uwarunkowań. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML) w Warszawie we współpracy z Polskim Towarzystem Medycyny Lotniczej (PTML).

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z przypisaną liczbą 70 punktów

Rok założenia: 1932 (historia zmian tytułu czasopisma poniżej)

ISSN: 2451-3512, e-ISSN: 2543-7186

DOI: 10.13174/pjambp

Zasada recenzji: pojedyncza ślepa recenzja (single-blind peer review)

Opłaty: brak opłat za zgłoszenie artykułu, jego przetwarzanie oraz publikacje (Article Processing Charges; APCs)

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 Poland) - dostęp do treści artykułów w trybie otwartego dostępu (Open Access)

Zasady autoarchiwizacji tekstów przez autorów: Czasopismo zezwala autorom i zachęca ich do zamieszczania swoich artykułów na prywatnych stronach internetowych oraz w repozytoriach instytucjonalnych. Dotyczy to zarówno wersji po akceptacji do publikacji, jak i wersji opublikowanej.

Indeksacja w bazach:

  • Index Copernicus (2019): 89,80 pkt.
  • CrossRef
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • Google Scholar

Pierwotną wersją czasopisma „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” jest wersja elektroniczna dostępna na stronie www.pjambp.com


Historia zmian tytułu czasopisma

Obecny tytuł:

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology (2016-...)
Vol 22 (2016) - ...
ISSN: 2451-3512, e-ISSN 2543-7186

 

Wcześniejsze tytuły:

The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology (2013-2015)
Vol 19 (2013), Vol 20 (2014), Vol 21 (2015)
ISSN: 2300-2743, e-ISSN: 2353-2270

Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej (2011-2012)
Vol 17 (2011) - Vol 18 (2012)
ISSN: 2083-2575

Polski Przegląd Medycyny Lotniczej (1995-2010)
Vol ..... (1995) - Vol 16 (2010)
ISSN: 1233-0779

Medycyna lotnicza (1962-1994)
Vol ...... (1958) - Vol ...... (1994)
ISSN: 0137-8554

Zbiór Prac Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (1960-1961)
ISSN: 1233-6955

Zbiór Prac Wojskowego Instytutu Naukowo-Badawczego i Doświadczalnego Medycyny Lotniczej (1958-1959)
ISSN: 1233-6939

Polski Przegląd Medycyny Lotniczej - kwartalnik "Lekarza Wojskowego" (1932-1939)
Vol 1-2 (1932) - Vol 8 (1939)
ISSN: 1233-6912

Medycyna Lotnicza w Polsce - biuletyn miesięczny "Lekarza Wojskowego" (ISSN 0024-0745) (1932)
Vol 1-6 (1932)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angielska wersja czasopisma naukowego „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Index Plus (numer projektu: 57/IxP/dem/2012).