WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 1

Spis treści

Artykuł oryginalny


Wpływ ćwiczeń na lotniczych gimnastycznych przyrządach specjalnych (LGPS) na sprawność motoryczną i skład ciała
Andrzej Stelęgowski, Marek Kłossowski, Zbigniew Wochyńsi

Abstract Full text
Wyświetleń: 1314 Pobrań: 1457

Wpływ zastosowanej ochrony indywidualnej na warunki pracy ratownika w akcjach ratownictwa chemicznego
Małgorzata Majder-Łopatka, Zdzisław Salamonowicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 1442 Pobrań: 1580

Przygotowanie załóg śmigłowców do przetrwania w sytuacji awaryjnego lądowania
Paweł Różański, Tomasz Białkowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 939 Pobrań: 968

Wpływ specyfiki studiów na stan odżywienia białkowo-energetycznego i mineralnego studentów I roku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP)
Jerzy Bertrandt, Anna Kłos, Wiesława Szymańska, Irena Walecka

Abstract Full text
Wyświetleń: 892 Pobrań: 882

Artykuł przeglądowy


Szczególna rola człowieka w układzie -Człowiek -Obiekt techniczny - Otoczenie- (C-OT-O)
Jan F Terelak

Abstract Full text
Wyświetleń: 1390 Pobrań: 1484

Inne


Ogniska hiperintensywne w MRI u bezobjawowych wojskowych nurków z przeciekiem prawo-lewo
E GEMPP, F SBARDELLA, e STEPHANT, P CONSTANTIN, S DE MAISTRE, P LOUGE, J BLATTEAU


Ruch gałek ocznych jako metoda prognozowania zachowania osób pozbawionych snu
L. E MCCLELLAND, J.J. PILCHER, D.D MOORE


Ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej podczas oddychania dwoma mieszaninami gazowymi na wysokości 6553 m n.p.m
D.M. CONNOLLY, V. M LEE, T.J. D' OLY


Zator powietrzny tętnicy podczas określania tolerancji w komorze hiperbarycznej: omówienie dwóch przypadków
D.K. BUSCHMANN


Stężenie tlenu a widzenie zmierzchowe na wysokości 2438 m. n.p.m
D.M. CONNOLLY


Wypadki w sportach lotniczych: śmiertelność a specyfika statków powietrznych
A.J. DE VOOGT, R.R VAN DOORN


Zalety użytkowania bielizny (koszulki) noszonej pod odzieżą i ubraniem ochronnym w gorącym i suchym środowisku
A.M. VAN DEN HEUVEL, P KERRY, J.P. VAN DER VELDE, M.J. PATTERSON, N.A. TAYLOR


Skład ciała i zmiany hematologiczne podczas wspinaczek na Aconcagua i Everest
D.R. WAGNER


Sprawozdanie z konferencji "Instytuty badawcze - wczoraj i dziś"
A. SKRZYPKOWSKI