WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 4

Spis treści

Artykuł oryginalny


Poznawcze uwarunkowania zjawiska „pustego patrzenia”. Badania FRP
Agnieszka Fudali-Czyż, Piotr Francuz

Abstract Full text
Wyświetleń: 1158 Pobrań: 1236

Inteligencja emocjonalna a style radzenia sobie ze stresem u funkcjonariuszy straży pożarnej
Jan F. Terelak, Beata Kosińska

Abstract Full text
Wyświetleń: 4362 Pobrań: 5088

Chronotyp, poziom deficytu snu oraz zmęczenia chronicznego w grupach zawodowych pilotów oraz personelu pokładowego
Natalia Tryniszewska

Abstract Full text
Wyświetleń: 2733 Pobrań: 2941

Zmiany somatyczne, sprawnościowe i wydolnościowe u kandydatów Na pilotów samolotów odrzutowych w końcowym okresie studiów i stopnia
Marek Kłossowski, Andrzej Stelęgowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 2650 Pobrań: 1513

Artykuł przeglądowy


Proces widzenia barwnego
Karol Stasiak

Abstract Full text
Wyświetleń: 2769 Pobrań: 3242

Ocena badań osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej
Bronisław Turski

Abstract Full text
Wyświetleń: 908 Pobrań: 884