WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 4

Spis treści

Artykuł oryginalny


Poznawcze uwarunkowania zjawiska „pustego patrzenia”. Badania FRP
Agnieszka Fudali-Czyż, Piotr Francuz

Abstract Full text
Wyświetleń: 1340 Pobrań: 1562

Inteligencja emocjonalna a style radzenia sobie ze stresem u funkcjonariuszy straży pożarnej
Jan F. Terelak, Beata Kosińska

Abstract Full text
Wyświetleń: 4513 Pobrań: 6768

Chronotyp, poziom deficytu snu oraz zmęczenia chronicznego w grupach zawodowych pilotów oraz personelu pokładowego
Natalia Tryniszewska

Abstract Full text
Wyświetleń: 3043 Pobrań: 3830

Zmiany somatyczne, sprawnościowe i wydolnościowe u kandydatów Na pilotów samolotów odrzutowych w końcowym okresie studiów i stopnia
Marek Kłossowski, Andrzej Stelęgowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 3652 Pobrań: 1715

Artykuł przeglądowy


Proces widzenia barwnego
Karol Stasiak

Abstract Full text
Wyświetleń: 2919 Pobrań: 3549

Ocena badań osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej
Bronisław Turski

Abstract Full text
Wyświetleń: 1054 Pobrań: 1036