WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 2

Spis treści

Artykuł oryginalny


Elektroneurometryczna metoda oceny międzyobszarowej aktywności mózgu w procesach kognitywnych
Jan Miszczak, Stanisław Dec, Ewa Zalewska

Abstract Full text


Analiza porównawcza agresywności u pilotów i kierowców
Ryszard Makarowski

Abstract


Skoki na bungee a teoria perspektywy D. Kahnemana i A. Tverskyego
Ryszard Makarowski, Agnieszka Leszczyńska, Katrina Lozach, Piotr Makarowski

Abstract Full text


Artykuł przeglądowy


Siła podobieństwa w ruchach oczu wykonywanych podczas oglądania i wyobrażania sobie obiektów – czynniki modyfikujące
Bibianna Bałaj, Piotr Francuz

Abstract Full text


Subkliniczna niedoczynność tarczycy w aspekcie klinicznym i orzecznictwa lotniczo-lekarskiego
Łukasz Olendrzański, Lech Kropka

Abstract Full text


Wpływ złożoności i wymiarowości obiektów na efektywność wykonania rotacji umysłowej
Przemysław Tużnik, Piotr Francuz

Abstract Full text


Artykuł kazuistyczny


Flicker Fusion jako narzędzie detekcji poziomu zmęczenia kierowcy
Krzysztof Różanowski, Olaf Truszczyński, Jarosław Lewandowski, Paulina Baran

Abstract Full text


Inne


Podstawy orzecznictwa lotniczo-lekarskiego cywilnego personelu lotniczego
M. PAWLIK, R. WÓJCIK

Abstract