WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 2

Spis treści

Artykuł oryginalny


Elektroneurometryczna metoda oceny międzyobszarowej aktywności mózgu w procesach kognitywnych
Jan Miszczak, Stanisław Dec, Ewa Zalewska

Abstract Full text
Wyświetleń: 797 Pobrań: 748

Analiza porównawcza agresywności u pilotów i kierowców
Ryszard Makarowski

Abstract
Wyświetleń: 409

Skoki na bungee a teoria perspektywy D. Kahnemana i A. Tverskyego
Ryszard Makarowski, Agnieszka Leszczyńska, Katrina Lozach, Piotr Makarowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 3162 Pobrań: 4442

Artykuł przeglądowy


Siła podobieństwa w ruchach oczu wykonywanych podczas oglądania i wyobrażania sobie obiektów – czynniki modyfikujące
Bibianna Bałaj, Piotr Francuz

Abstract Full text
Wyświetleń: 1005 Pobrań: 1064

Subkliniczna niedoczynność tarczycy w aspekcie klinicznym i orzecznictwa lotniczo-lekarskiego
Łukasz Olendrzański, Lech Kropka

Abstract Full text
Wyświetleń: 3639 Pobrań: 4221

Wpływ złożoności i wymiarowości obiektów na efektywność wykonania rotacji umysłowej
Przemysław Tużnik, Piotr Francuz

Abstract Full text
Wyświetleń: 1454 Pobrań: 1728

Artykuł kazuistyczny


Flicker Fusion jako narzędzie detekcji poziomu zmęczenia kierowcy
Krzysztof Różanowski, Olaf Truszczyński, Jarosław Lewandowski, Paulina Baran

Abstract Full text
Wyświetleń: 1428 Pobrań: 1583

Inne


Podstawy orzecznictwa lotniczo-lekarskiego cywilnego personelu lotniczego
M. PAWLIK, R. WÓJCIK

Abstract
Wyświetleń: 380