WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 3

Spis treści

Artykuł oryginalny


Porównanie zmian aktywności bioelektrycznej mózgu w przebiegu fizjologicznego i patologicznego procesu starzenia
Jan Miszczak, Ewa Zalewska, Stanisław Dec, Małgorzata Gaweł

Abstract Full text
Wyświetleń: 524 Pobrań: 446

Perspektywy zastosowania jednoczasowych badań EEG i fMRI w medycynie lotniczej
Jan Miszczak, Ewa Zalewska, Stanisław Dec

Abstract Full text
Wyświetleń: 629 Pobrań: 560

Technologie agentowe w LabTSI ™ - zastosowania w ratownictwie medycznym
Piotr Filipkowski, Marek Janicki, Dorota Oleszczuk

Abstract Full text
Wyświetleń: 665 Pobrań: 608

Wpływ treningu przeciwprzeciążeniowego w pozycji „krzesełko” na tolerancję przyspieszeń +Gz
Lech Kropka, Ewelina Zawadzka-Bartczak, Marcin Kropka

Abstract Full text
Wyświetleń: 669 Pobrań: 676

Artykuł przeglądowy


System modelowania sytuacji bojowych i treningowych ze wspomaganiem decyzji w wykonywaniu zadań narodowej i sojuszniczej obronności (klasa SRM2S)
Andrzej Janicki

Abstract Full text
Wyświetleń: 581 Pobrań: 527

Nowa polska wirówka i symulator lotu. Nowe zastosowania i idee
Olaf Truszczyński, Krzysztof Kowalczuk

Abstract Full text
Wyświetleń: 1820 Pobrań: 2722

Działalność Ośrodka Badań Orzeczniczych lotniczo-lekarskich i Medycyny Pracy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w zakresie orzekania o zdolności osób do posiadania broni
Bronisław Turski, Wojciech Dębski

Abstract Full text
Wyświetleń: 522 Pobrań: 482

Badania zwierząt w polskich wirówkach przeciążeniowych Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
Mieczysław Wojtkowiak, Elżbieta Zakrzewska

Abstract Full text
Wyświetleń: 564 Pobrań: 530