WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 3

Spis treści

Artykuł oryginalny


Porównanie zmian aktywności bioelektrycznej mózgu w przebiegu fizjologicznego i patologicznego procesu starzenia
Jan Miszczak, Ewa Zalewska, Stanisław Dec, Małgorzata Gaweł

Abstract Full text
Wyświetleń: 646 Pobrań: 590

Perspektywy zastosowania jednoczasowych badań EEG i fMRI w medycynie lotniczej
Jan Miszczak, Ewa Zalewska, Stanisław Dec

Abstract Full text
Wyświetleń: 759 Pobrań: 705

Technologie agentowe w LabTSI ™ - zastosowania w ratownictwie medycznym
Piotr Filipkowski, Marek Janicki, Dorota Oleszczuk

Abstract Full text
Wyświetleń: 783 Pobrań: 764

Wpływ treningu przeciwprzeciążeniowego w pozycji „krzesełko” na tolerancję przyspieszeń +Gz
Lech Kropka, Ewelina Zawadzka-Bartczak, Marcin Kropka

Abstract Full text
Wyświetleń: 801 Pobrań: 847

Artykuł przeglądowy


System modelowania sytuacji bojowych i treningowych ze wspomaganiem decyzji w wykonywaniu zadań narodowej i sojuszniczej obronności (klasa SRM2S)
Andrzej Janicki

Abstract Full text
Wyświetleń: 685 Pobrań: 669

Nowa polska wirówka i symulator lotu. Nowe zastosowania i idee
Olaf Truszczyński, Krzysztof Kowalczuk

Abstract Full text
Wyświetleń: 1961 Pobrań: 2919

Działalność Ośrodka Badań Orzeczniczych lotniczo-lekarskich i Medycyny Pracy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w zakresie orzekania o zdolności osób do posiadania broni
Bronisław Turski, Wojciech Dębski

Abstract Full text
Wyświetleń: 657 Pobrań: 640

Badania zwierząt w polskich wirówkach przeciążeniowych Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
Mieczysław Wojtkowiak, Elżbieta Zakrzewska

Abstract Full text
Wyświetleń: 696 Pobrań: 695