WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 4

Spis treści

Artykuł oryginalny


Związek sprawności reakcji psychomotorycznych ze stanem elektryczności atmosferycznej
Dariusz Tomczyk, Adam Tarnowski

Abstract Full text


Model systemu treningu zdolności postrzegania i zapamiętywania u pilotów
Michał Dolecki

Abstract Full text


Osobowościowe uwarunkowania nadziei na sukces wśród pilotów wojskowych oraz członków wojskowej obsługi naziemnej
Aleksandra Moj

Abstract Full text


Artykuł przeglądowy


Rola dowódcy oddziału wojskowego we wczesnym wykrywaniu symptomów stresu bojowego
Ilona Bielecka, Paweł Osemek, Krzysztof Paśnik

Abstract Full text


Zawartość substancji nieorganicznych oraz zanieczyszczeń organicznych w odciekach za składowiska odpadów komunalnych w Łubnej
Anna Dmochowska, Dariusz Dmochowski

Abstract Full text


Zastosowanie zmiennych lingwistycznych oraz logiki rozmytej w analizie ryzyka eksperckiego
Marcin Smolarkiewicz

Abstract Full text


Inne


Działalność Ośrodka Badań Orzeczniczych Lotniczo-Lekarskich i Medycyny Pracy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
Bronisław Turski, Wojciech Dębski

Abstract Full text


Tuluza lotnicza
A. SKRZYPKOWSKI

Abstract