WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 4

Spis treści

Artykuł oryginalny


Związek sprawności reakcji psychomotorycznych ze stanem elektryczności atmosferycznej
Dariusz Tomczyk, Adam Tarnowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 659 Pobrań: 631

Model systemu treningu zdolności postrzegania i zapamiętywania u pilotów
Michał Dolecki

Abstract Full text
Wyświetleń: 906 Pobrań: 867

Osobowościowe uwarunkowania nadziei na sukces wśród pilotów wojskowych oraz członków wojskowej obsługi naziemnej
Aleksandra Moj

Abstract Full text
Wyświetleń: 1488 Pobrań: 1478

Artykuł przeglądowy


Rola dowódcy oddziału wojskowego we wczesnym wykrywaniu symptomów stresu bojowego
Ilona Bielecka, Paweł Osemek, Krzysztof Paśnik

Abstract Full text
Wyświetleń: 910 Pobrań: 857

Zawartość substancji nieorganicznych oraz zanieczyszczeń organicznych w odciekach za składowiska odpadów komunalnych w Łubnej
Anna Dmochowska, Dariusz Dmochowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 1503 Pobrań: 1552

Zastosowanie zmiennych lingwistycznych oraz logiki rozmytej w analizie ryzyka eksperckiego
Marcin Smolarkiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 1712 Pobrań: 1873

Inne


Działalność Ośrodka Badań Orzeczniczych Lotniczo-Lekarskich i Medycyny Pracy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
Bronisław Turski, Wojciech Dębski

Abstract Full text
Wyświetleń: 615 Pobrań: 573

Tuluza lotnicza
A. SKRZYPKOWSKI

Abstract
Wyświetleń: 141