WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 4

Spis treści

Artykuł oryginalny


Związek sprawności reakcji psychomotorycznych ze stanem elektryczności atmosferycznej
Dariusz Tomczyk, Adam Tarnowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 822 Pobrań: 801

Model systemu treningu zdolności postrzegania i zapamiętywania u pilotów
Michał Dolecki

Abstract Full text
Wyświetleń: 1066 Pobrań: 1089

Osobowościowe uwarunkowania nadziei na sukces wśród pilotów wojskowych oraz członków wojskowej obsługi naziemnej
Aleksandra Moj

Abstract Full text
Wyświetleń: 1649 Pobrań: 1729

Artykuł przeglądowy


Rola dowódcy oddziału wojskowego we wczesnym wykrywaniu symptomów stresu bojowego
Ilona Bielecka, Paweł Osemek, Krzysztof Paśnik

Abstract Full text
Wyświetleń: 1063 Pobrań: 1049

Zawartość substancji nieorganicznych oraz zanieczyszczeń organicznych w odciekach za składowiska odpadów komunalnych w Łubnej
Anna Dmochowska, Dariusz Dmochowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 1654 Pobrań: 2003

Zastosowanie zmiennych lingwistycznych oraz logiki rozmytej w analizie ryzyka eksperckiego
Marcin Smolarkiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 1870 Pobrań: 2261

Inne


Działalność Ośrodka Badań Orzeczniczych Lotniczo-Lekarskich i Medycyny Pracy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
Bronisław Turski, Wojciech Dębski

Abstract Full text
Wyświetleń: 761 Pobrań: 756

Tuluza lotnicza
A. SKRZYPKOWSKI

Abstract
Wyświetleń: 304