WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 4

Spis treści

Artykuł oryginalny


Związek sprawności reakcji psychomotorycznych ze stanem elektryczności atmosferycznej
Dariusz Tomczyk, Adam Tarnowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 929 Pobrań: 915

Model systemu treningu zdolności postrzegania i zapamiętywania u pilotów
Michał Dolecki

Abstract Full text
Wyświetleń: 1161 Pobrań: 1204

Osobowościowe uwarunkowania nadziei na sukces wśród pilotów wojskowych oraz członków wojskowej obsługi naziemnej
Aleksandra Moj

Abstract Full text
Wyświetleń: 1751 Pobrań: 1830

Artykuł przeglądowy


Rola dowódcy oddziału wojskowego we wczesnym wykrywaniu symptomów stresu bojowego
Ilona Bielecka, Paweł Osemek, Krzysztof Paśnik

Abstract Full text
Wyświetleń: 1168 Pobrań: 1160

Zawartość substancji nieorganicznych oraz zanieczyszczeń organicznych w odciekach za składowiska odpadów komunalnych w Łubnej
Anna Dmochowska, Dariusz Dmochowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 1755 Pobrań: 2181

Zastosowanie zmiennych lingwistycznych oraz logiki rozmytej w analizie ryzyka eksperckiego
Marcin Smolarkiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 1969 Pobrań: 2432

Inne


Działalność Ośrodka Badań Orzeczniczych Lotniczo-Lekarskich i Medycyny Pracy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
Bronisław Turski, Wojciech Dębski

Abstract Full text
Wyświetleń: 846 Pobrań: 854

Tuluza lotnicza
A. SKRZYPKOWSKI

Abstract
Wyświetleń: 411