WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 4

Spis treści

Artykuł oryginalny


Związek sprawności reakcji psychomotorycznych ze stanem elektryczności atmosferycznej
Dariusz Tomczyk, Adam Tarnowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 786 Pobrań: 776

Model systemu treningu zdolności postrzegania i zapamiętywania u pilotów
Michał Dolecki

Abstract Full text
Wyświetleń: 1026 Pobrań: 1057

Osobowościowe uwarunkowania nadziei na sukces wśród pilotów wojskowych oraz członków wojskowej obsługi naziemnej
Aleksandra Moj

Abstract Full text
Wyświetleń: 1613 Pobrań: 1679

Artykuł przeglądowy


Rola dowódcy oddziału wojskowego we wczesnym wykrywaniu symptomów stresu bojowego
Ilona Bielecka, Paweł Osemek, Krzysztof Paśnik

Abstract Full text
Wyświetleń: 1031 Pobrań: 1022

Zawartość substancji nieorganicznych oraz zanieczyszczeń organicznych w odciekach za składowiska odpadów komunalnych w Łubnej
Anna Dmochowska, Dariusz Dmochowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 1624 Pobrań: 1933

Zastosowanie zmiennych lingwistycznych oraz logiki rozmytej w analizie ryzyka eksperckiego
Marcin Smolarkiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 1841 Pobrań: 2217

Inne


Działalność Ośrodka Badań Orzeczniczych Lotniczo-Lekarskich i Medycyny Pracy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
Bronisław Turski, Wojciech Dębski

Abstract Full text
Wyświetleń: 730 Pobrań: 730

Tuluza lotnicza
A. SKRZYPKOWSKI

Abstract
Wyświetleń: 257