WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 3

Spis treści

Artykuł oryginalny


Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych w aglomeracji miejskiej
Dariusz Dmochowski, Anna Prędecka, Mariusz Mazurek, Andrzej Pawlak

Abstract Full text


Światłowodowy czujnik czynności oddechowej oraz rytmu serca
Łukasz Dziuda, Mariusz Krej, Jarosław Lewandowski, Krzysztof Różanowski, Franciszek Skibniewski

Abstract Full text


Ocena przydatności wskaźnika efektywności poznawczej w badaniach selekcyjnych pilotów
Piotr Zieliński, Marcin Biernacki

Abstract Full text


Obraz rezonansu magnetycznego kręgosłupa lędźwiowego - bezobjawowy klinicznie - u kandydatów na pilotów samolotów wojskowych
Kazimierz Rąpała, Adrian Brychcy, Aleksandra Truszczyńsi, Piotr Walczak

Abstract Full text


Inteligencja płynna a poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej u kandydatów na pilotów
Marcin BIERNACKI Biernacki, Piotr Zieliński

Abstract Full text


Kserostomia u lotników - Doniesienie wstępne
Adam Skrzypkowski

Abstract Full text


Inne


Bóle karku po wprowadzeniu hełmów z urządzeniem celowniczym (JHMCS) i goglami nocnego widzenia (NVG) w środowisku pracy pilotów myśliwskich
B. LANGE, J. TORP-SWENDSEN, P. TOFT

Abstract


Zespół metaboliczny a grubość ściany tętnicy szyjnej u pilotów wojskowych
S. RADJEN, A. JOVELIC, G. RADJEN, Z. HAJDUKOVIC, S. RADAKOVIC

Abstract


Pięćdziesiąt lat badania choroby dekompresyjnej w Brooks AFB, Tx: 1960-2010
J.T. WEBB, A.A. PILMANIS

Abstract


Korowonadnerczowe i immunologiczne reakcje w następstwie krótkotrwałych oraz długotrwałych lotów kosmicznych
R.P. STOWE, C.F. SAMS, L. PIERSOND

Abstract


Zaburzenia rytmu serca podczas realnych i symulowanych lotów
E. ZAWADZKA-BARTCZAK, L. KOPKA

Abstract


Zastosowanie badań neuroobrazowych w rozpoznawaniu hipoksji u zdrowych członków personelu latającego
P. PATINIOTT, A. SMITH, B. SINGH

Abstract


Ruch obrotowy w dezorientacji przestrzennej: symulator demonstracji iluzji Gillinghama
S.A. NOOIJ, E.L. GROEN

Abstract


Brak zmian w krzepnięciu krwi i czynności płytek u zdrowych osób pod wpływem ostrej hipoksji
M. MANTYSAARI, L. JOUTSI-KORHONEN, M.A. SIIMES, S. SITONEN, K. PARKKOLA, M. LEMPONEN, R. LASSILA

Abstract


Wspomnienie o zmarłym - Płk w st. spocz. dr med. Józef Hornowski
E. ZAKRZEWSKA

Abstract