WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 3

Spis treści

Artykuł oryginalny


Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych w aglomeracji miejskiej
Dariusz Dmochowski, Anna Prędecka, Mariusz Mazurek, Andrzej Pawlak

Abstract Full text
Wyświetleń: 2038 Pobrań: 2184

Światłowodowy czujnik czynności oddechowej oraz rytmu serca
Łukasz Dziuda, Mariusz Krej, Jarosław Lewandowski, Krzysztof Różanowski, Franciszek Skibniewski

Abstract Full text
Wyświetleń: 1615 Pobrań: 1582

Ocena przydatności wskaźnika efektywności poznawczej w badaniach selekcyjnych pilotów
Piotr Zieliński, Marcin Biernacki

Abstract Full text
Wyświetleń: 1641 Pobrań: 2114

Obraz rezonansu magnetycznego kręgosłupa lędźwiowego - bezobjawowy klinicznie - u kandydatów na pilotów samolotów wojskowych
Kazimierz Rąpała, Adrian Brychcy, Aleksandra Truszczyńsi, Piotr Walczak

Abstract Full text
Wyświetleń: 1322 Pobrań: 1446

Inteligencja płynna a poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej u kandydatów na pilotów
Marcin BIERNACKI Biernacki, Piotr Zieliński

Abstract Full text
Wyświetleń: 1545 Pobrań: 1659

Kserostomia u lotników - Doniesienie wstępne
Adam Skrzypkowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 940 Pobrań: 922

Inne


Bóle karku po wprowadzeniu hełmów z urządzeniem celowniczym (JHMCS) i goglami nocnego widzenia (NVG) w środowisku pracy pilotów myśliwskich
B. LANGE, J. TORP-SWENDSEN, P. TOFT

Abstract
Wyświetleń: 360

Zespół metaboliczny a grubość ściany tętnicy szyjnej u pilotów wojskowych
S. RADJEN, A. JOVELIC, G. RADJEN, Z. HAJDUKOVIC, S. RADAKOVIC

Abstract
Wyświetleń: 373

Pięćdziesiąt lat badania choroby dekompresyjnej w Brooks AFB, Tx: 1960-2010
J.T. WEBB, A.A. PILMANIS

Abstract
Wyświetleń: 367

Korowonadnerczowe i immunologiczne reakcje w następstwie krótkotrwałych oraz długotrwałych lotów kosmicznych
R.P. STOWE, C.F. SAMS, L. PIERSOND

Abstract
Wyświetleń: 374

Zaburzenia rytmu serca podczas realnych i symulowanych lotów
E. ZAWADZKA-BARTCZAK, L. KOPKA

Abstract
Wyświetleń: 364

Zastosowanie badań neuroobrazowych w rozpoznawaniu hipoksji u zdrowych członków personelu latającego
P. PATINIOTT, A. SMITH, B. SINGH

Abstract
Wyświetleń: 377

Ruch obrotowy w dezorientacji przestrzennej: symulator demonstracji iluzji Gillinghama
S.A. NOOIJ, E.L. GROEN

Abstract
Wyświetleń: 372

Brak zmian w krzepnięciu krwi i czynności płytek u zdrowych osób pod wpływem ostrej hipoksji
M. MANTYSAARI, L. JOUTSI-KORHONEN, M.A. SIIMES, S. SITONEN, K. PARKKOLA, M. LEMPONEN, R. LASSILA

Abstract
Wyświetleń: 378

Wspomnienie o zmarłym - Płk w st. spocz. dr med. Józef Hornowski
E. ZAKRZEWSKA

Abstract
Wyświetleń: 382