WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 2

Spis treści

Artykuł oryginalny


Zastosowanie algorytmów genetycznych w treningu postrzegania i pamięci pilotów statków powietrznych
Michał Dolecki

Abstract Full text
Wyświetleń: 846 Pobrań: 879

Mikrofalowy sensor oddechu i rytmu serca
Łukasz Dziuda, Mariusz Łuszczyk, Zenon Szczepaniak, Krzysztof Różanowski, Franciszek Skibniewski

Abstract Full text
Wyświetleń: 1460 Pobrań: 1622

Wpływ glukozy, efedryny i teofiliny na wskaźniki peroksydacji lipidów w warunkach hipotermii wywołanej zanurzeniem w zimnej wodzie
Anna Frankiewicz-Jóźko, Jerzy Faff, Bożena Antkowiak

Abstract Full text
Wyświetleń: 1134 Pobrań: 1080

Znaczenie zmienności zapisu EEG w czasie reakcji zatrzymania dla interpretacji elektroencefalogramów wykonywanych u pilotów przy otwartych oczach w czasie aktywnych działań
Jan Miszczak, Stanisław Dec, Ewa Zalewska

Abstract Full text
Wyświetleń: 4023 Pobrań: 4949

Artykuł przeglądowy


Rola i miejsce Państwowej Inspekcji Sanitarnej w systemie ratownictwa medycznego
Wojciech Dębiński, Anna Świątecka, Izabela Kucharska, Józef P. Knap, Aleksandra Czyrznikowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 1078 Pobrań: 1085

O potrzebie okresowego badania układu stomatognatycznego u personelu latającego
Adam Skrzypkowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 1217 Pobrań: 1280

Inne


Powrót do latania pilotów chorych na stwardnienie rozsiane: znaczenie dla medycyny lotniczej
H ZINGER, A GROSSMAN, A ASSA, O BAREI, E BARENBOIM, R LEVITE

Abstract
Wyświetleń: 350

Fizjologiczny równoważnik ekspozycji normobarycznej i hipobarycznej człowieka na wysokości 7620 m n.p.m. (25000 stóp)
D.A. SELF, J.G. MANDELLA, O.V. PRINZO, E.M. FORSTER, R.M. SHAFFSTALL

Abstract
Wyświetleń: 375

Hałas podczas lotów w samolotach sanitarnych i operacjach repatriacyjnych
T.E. KUPPER, B. ZIMMER, G. CONRAD, P. JANSING, A. HARDT

Abstract
Wyświetleń: 378

Długotrwałe pozostawanie w pozycji leżącej połączone z bezczynnością ruchową a zaburzenia repolaryzacji w EKG
C. SAKOWSKI, V. STARC, S.M. SMITH, T.T. SCHLEGEL

Abstract
Wyświetleń: 327

Zmniejszenie tolerancji przeciążeń w następstwie korzystania z suplementów
P.D. BARKER

Abstract
Wyświetleń: 380

Leki przeciwko chorobie lokomocyjnej a zmiany temperatury ciała
B. CHEUNG, A.M. NAKASHIMA, K. HOFER

Abstract
Wyświetleń: 371

Wpływ zaciskania zębów i spadek tętniczego ciśnienia mózgowego wywołany działaniem dodatnich przyspieszeń u szczurów
T. TAKAHATA, I. SHOUJI, S. MARUYAMA, Y. SATO, Y. NISHIDA, T. TUENO

Abstract
Wyświetleń: 373

Wirówka przeciążeniowa - symulator szkoleniowy - nowa jakość badań w WIML
E. ZAKRZEWSKA

Abstract
Wyświetleń: 357

Stopień doktora nauk medycznych nadany przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w latach 2000-2010
L. MARKIEWICZ

Abstract
Wyświetleń: 357